“Sint-Truiden betaalt voor iets wat gratis kan” (1)

“Duidelijker kan het niet gezegd worden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (Cedugro) Ludwig Vandenhove.

Het is een uitspraak van Jelle Van den Berghe van de vzw Cedugro en tevens lector aan PXL-Hogeschool.

Pesticiden vrije onkruidbestrijding is een zaak van sensibilisering, mentaliteit en volgehouden inspanningen.
Het is als het ware een horizontale aanpak over alle betrokken beleidsdomeinen en diensten heen en vergt een lange termijnaanpak.
Een dure privé-manager in dienst nemen, zoals de stad Sint-Truiden doet, is geen oplossing”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat Limburg nog een hele weg te gaan heeft vooraleer er sprake kan zijn van een pesticidenvrije openbare ruimte”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Slechts 1 op 3 Limburgse gemeenten realiseerde in 2015 een nul-gebruik in de openbare ruimte.
Het is afwachten wat de resultaten voor 2016 zullen geven, maar ze kondigen zich niet echt positief aan.
Enerzijds zijn er de afwijkingsaanvragen die werden ingediend door een aantal gemeenten, anderzijds zijn er de weersomstandigheden die een enorme toename van biomassa met zich meebrachten.

Het is nodig dat er drastisch zou ingegrepen worden op het pesticidengebruik, én omwille van het leefmilieu, én omwille van de volksgezondheid.

De vzw Cedugro en de provincie Limburg hebben een globaal plan uitgewerkt om de Limburgse gemeenten bij te staan in hun aanpak.

Ik zal een tevreden gedeputeerde zijn als 2/3 van de Limburgse gemeenten vrij zouden zijn van pesticidengebruik in de openbare ruimte.

De gemeenten hebben voldoende tijd gehad om zich in orde te stellen met het decreet. In principe moesten ze immers al pesticidenvrij zijn in 2012.
Tegen gemeenten die in 2018 nog niet in orde zijn moet dan ook opgetreden worden.
Zij moeten ‘bestraft’ worden en/of de gemeenten die in orde zijn moeten beloond worden.

Heel dit project biedt precies mogelijkheden om moeilijk plaatsbare werklozen aan de slag te helpen en/of in te zetten op kansengroepen.
De stad Sint-Truiden doet net het omgekeerde.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van donderdag 2 februari 2017 (p. 17). (1) 

Zie ook Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 17-12-2016 op deze website.