1 MEI: DAG van de ARBEID

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

1 MEI: DAG van de ARBEID

1 MEI is voor de meesten een vrije dag, een betaalde feestdag, zoals  andere.
Niet voor mij, zoals voor andere ‘oude(re)  Socialisten’.
‘Oud’ heeft hier niets met leeftijd te maken, eerder met een bepaalde visie, een bepaalde generatie van denken.

1 MEI is een historische datum voor Socialisten.
Aan de 1 MEI-viering als viering van de Arbeidersbeweging ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag. (1) Maar wie weet dat nog?
Het is zoals met zoveel andere gegevenheden is onze maatschappij: het verleden wordt (te) vaak vergeten en veel (teveel) wordt logisch gevonden.
Er zijn uiteraard verschillende redenen voor de achteruitgang van de Sociaal- Democratie in West-Europa, maar ongetwijfeld speelt deze vanzelfsprekendheid in sterke mate mee.
De bevolking heeft het (gelukkig)  goed en is vergeten wat de Sociaal -Democratie en de vakbonden daarvoor gedaan hebben.

Maar goed, 1 MEI blijft voor mij een speciale dag.
Historisch, omdat het mij steeds doet terugdenken aan de geschiedenis, maar ook aan alle (mooie) momenten, die ik al heb meegemaakt (en nog hoop mee te maken ) in de Socialistische Beweging. En daar zijn heel wat provinciale 1 MEI-vieringen bij.

1 MEI is ook zo een dag dat je heel wat kennissen en vrienden (‘gezellinnen en kameraden’) tegenkomt, die je soms een jaar –van de vorige 1 MEI geleden- niet meer gezien hebt. Maar tevens een dag dat je denkt aan en/of praat over hen, die er niet meer bij zijn en soms/vaak het jaar ervoor wel nog.

1 MEI in de eigen stad Sint-Truiden is dan nog iets bijzonders: heel Socialistisch Limburg in de thuisstad mogen ontvangen.
Dat geldt zeker in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Vroeger was het traditie dat 1 MEI altijd georganiseerd werd in Hasselt in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Sedert een aantal jaren is die gewoonte ‘doorbroken’.

Nu is het weer zover.
De jonge equipe in Sint-Truiden onder leiding van sp.a-gemeenteraadslid Gert Stas heeft, samen met sp.a –Limburg, een mooi programma samengesteld.
Een goede mix van traditie en vernieuwende elementen. Zo hoort het en ik hoop dan ook dat heel wat mensen de weg gaan vinden naar het centrum van Sint-Truiden.

Al jaren wordt intern binnen de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) gedebatteerd om de traditionele optocht met toespraken al dan niet te behouden.
Ik blijf een groot voorstander: tradities moeten per definitie in stand gehouden worden.
Wat is Socialistisch aan een (duur) evenement organiseren waar  veel volk op afkomt? Niets, dat kan elke organisatie.
Een optocht met rode vlaggen en enkele toespraken: Socialistischer kan niet.

Zie ook Nieuwsbrief 1 meiviering  van 27-04-2018 en 1 mei!  van 03-05-2017 op deze website.

(1) www.wikipedia.be