104 176, 85 euro subsidie van de provincie Limburg voor fietspaden in Sint-Truiden

De deputatie heeft op donderdag 2 februari 2017, op voorstel van gedeputeerde van Mobiliteit Jean-Paul Peuskens (sp.a), beslist om een subsidie van 104 176, 85 euro toe te kennen aan de stad Sint-Truiden voor de aanleg van fietsinfrastructuur.

“Het gaat over de aanleg van fietspaden in de Stationsstraat en op een deel van de Tiensesteenweg en de Stapelstraat”, zegt collega-gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Ik kan mij over partijgrenzen heen zetten als dat in het belang van de inwoners en  de belastingbetalers van Sint-Truiden is”, zegt Ludwig Vandenhove. Kon de CD&V-Open VLD-meerderheid dat ook maar als het over gemeentelijke dossiers gaat.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Stad Sint-Truiden krijgt een subsidie van 104 .176,85 euro van de provincie Limburg voor de aanleg van fietsinfrastructuur.

De Limburgse deputatie heeft afgelopen donderdag 02-02-2017 beslist om 104.176,85 euro subsidie toe te kennen aan de stad Sint-Truiden voor de aanleg van fietsinfrastructuur op de Stationsstraat en op een deel van de Tiensesteenweg en Stapelstraat.
 
De fiets is een ideaal vervoermiddel voor kortere verplaatsingen met een duidelijk doel (functionele verplaatsingen): naar school, naar het werk, naar het zwembad of naar de winkel. Om dit op een aangename en zo veilig mogelijke manier te kunnen doen, maakt het provinciebestuur werk van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Daarnaast werkt de dienst Mobiliteit en Routenetwerken ook volop aan de realisatie van het fietssnelwegennetwerk.

"Als provincie ondersteunen we ook de lokale besturen in hun fietsbeleid. Met de hulp van de subsidie ‘Fietsvoorzieningen binnen het Fietsfonds’ kunnen steden/ gemeenten fietsvoorzieningen aanleggen op de routes van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Dit netwerk legt de belangrijkste fietsverbindingen vast in de provincie Limburg. Dit zijn verbindingen tussen de grotere woonkernen en attractiepolen zoals bedrijven, scholen en winkelcentra. De totale lengte van het functionele netwerk in Limburg bedraagt zo'n 1.940 km.

De toegekende subsidie aan de stad Sint-Truiden kadert in het reglement ‘Fietsvoorzieningen binnen het Fietsfonds’.  
Het provinciebestuur betaalt de volledige subsidie en vordert zelf 40% terug van het Vlaamse Gewest”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde

 

Zie onder andere Stad krijgt 104.176,85 euro voor fietsinfrastructuur. Primeur, nr 255 / maart 2017, p. 8.