2 parkeerwachters in de stad Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden heeft 2 parkeerwachters, de heer Hans Grysouille en de heer Vital Simons, aangeworven in het kader van het nieuwe parkeerbeleid.

De parkeerwachters zullen, in samenwerking met de interventiedienst van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, op week- en zaterdagen controles uitvoeren op het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zones. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor alle burgers in het stadscentrum en trachten hen zo goed mogelijk door te verwijzen bij problemen. In die zin fungeren ze tevens een beetje als gemeenschapswacht.

De parkeerwachters zijn herkenbaar aan hun uniform.
Ze dragen een paarse jas/fleece en paarse pet met de vermelding “parkeerwachter”.

 

 

 

 

 

Burgemeester
Ludwig Vandenhove: “De aanwerving van deze 2 parkeerwachters door de stad Sint-Truiden kadert in de visie dat controles op parkeren en verkeer een aangelegenheid van de overheid moeten blijven en niet aan de privésector mogen overgelaten worden. Zo kunnen de controles op het parkeren beter gestuurd worden, bijvoorbeeld op bepaalde ogenblikken (weekends) en bij specifieke evenementen (zaterdagmarkt, augustuskermis, rommelmarkt, carnaval, etc.)

 

 

Een privébedrijf laten controleren, betekent dat er veel minder rekening gehouden wordt met bepaalde tijdstippen en evenementen want, hoe meer retributies gemaakt worden, hoe meer winst voor dat bedrijf.”

 

 

De verkeersdienst van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stuurt de parkeerwachters dagelijks aan.