In 2012 nog (weer!?) geen diefstallen op kerkhoven

“Regelmatig duikt er informatie op over diefstallen of vernielingen op kerkhoven in Sint-Truiden, maar meestal blijken ze niet te kloppen.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove.

De laatste tijd doet het gerucht weer de ronde dat er regelmatig voorwerpen gestolen worden op het centraal kerkhof in de Kazelstraat in Sint-Truiden en op het kerkhof in Kozen (Nieuwerkerken).

In Sint-Truiden zijn er 17 kerkhoven op het ganse grondgebied waar nog begraven wordt.

Schepen van kerkhoven in Sint-Truiden
Filip Moers: “De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt vast dat er dit jaar nog geen enkele aangifte van diefstallen op kerkhoven in Sint-Truiden gedaan werd. Het is nochtans belangrijk dat burgers steeds een aangifte komen doen van een diefstal op het kerkhof, hoe klein de buit ook is.

Enkel wanneer de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken weet waar bepaalde problemen zich voordoen, kan daarop ingespeeld worden en kunnen acties beter gericht worden.”

“Diefstallen op kerkhoven zijn van alle tijden en hebben vooral te maken met het afwijkend, ja spijtig genoeg soms zelfs ziekelijk gedrag van sommige personen, die graag op kerkhoven vertoeven of er zelfs ‘s nachts graag slapen.” zegt
Ludwig Vandenhove.

“Dagelijks patrouilleren wijkinspecteurs en gemeenschapswachten op de kerkhoven in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om diefstallen en vandalisme te voorkomen.
Ook de interventieploegen besteden daar extra aandacht aan.
Gezien de geruchten, is het aantal politiepatrouilles de laatste tijd opgedreven. Zo zijn er van half maart tot eind april 2012 reeds 41 controles op kerkhoven uitgevoerd.”

“Als ik hoor welke draconische en dure maatregelen soms ingezet worden in andere gemeenten en steden, zoals het plaatsen van veiligheidscamera’s, in plaats van, naast een grotere aanwezigheid van gemeenschapswachten en lokale politie en meer sociale controle, aandacht te besteden aan de doelgroep, die zich abnormaal gedraagt op een kerkhof en zo het probleem proberen in te tomen, heb ik hier mijn vragen bij.
Het zegt veel over de evolutie van de huidige maatschappij en vooral hoe uiteindelijk relatief kleine problemen aangepakt worden. En als de bevolking dan toch gelooft dat camera’s ‘zaligmakend’ zijn, bewijzen mobiele camera’s maar weer eens hun nut ten opzichte van dure, vaste camera’s. Zo wordt de mobiele camera van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken regelmatig in de Kazelstraat geplaatst aan de ingang van het kerkhof.
Zie de teksten ‘In Sint-Truiden geen straatprostitutie’ van 14 november 2011 en ‘Geen straatprostitutie in Sint-Truiden’ van 25 november 2011 op deze website.

Zie de tekst ‘Structuren en visies zullen moeten aangepast worden, de traditionele remedies werken niet meer’, van 3 november 2011 op deze website.