55 nieuwe politieagenten

Op woensdag 30 september 2015 studeerden aan het Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT) in Genk (Marcel Habetslaan 7) 55 aspiranten af na een basisopleiding inspecteur.

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove woonde de proclamatie bij.

“Ik feliciteer de 55 aspiranten met het afronden van hun opleiding aan het PLOT en hun eedaflegging als inspecteur”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Ik wens hun veel succes in hun loopbaan."

"Met de besparingen door de federale regering zal de instroom van politiemensen en dus ook van cursisten de komende jaren nog verminderen.
Dit komt nog eens boven de onzekerheid, waarin de veiligheidsscholen zich momenteel al bevinden als gevolg van de interne staatshervorming.

Zullen de provincies nog veiligheidsonderwijs mogen organiseren?
Zullen de provinciebesturen hiervoor nog geld krijgen vanuit Vlaanderen?", aldus Ludwig Vandenhove.

Zie ook 15 nieuwe politieagenten van 01-12-2014 en Wat gaat er met de politie(opleidingen) gebeuren? van 04-09-2014 op deze website.