Actie: kies voor de fiets of te voet op zondag 10 juni 2007 bij de federale verkiezingen!

Op zondag 10 juni 2007 zijn er federale parlementsverkiezingen.
De stembureaus zijn gelegen in de buurt van de woonplaats van de kiezers. De afstand is daardoor goed te voet of met de fiets te doen.


Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft op diverse plaatsen in de onmiddellijke buurt van het stemlokaal ruimte voorbehouden om fietsen te stallen.

Daarom pleit het stadsbestuur ervoor dat zoveel mogelijk kiezers te voet of per fiets naar het stembureau gaan.
Degenen die niet met de auto komen, kunnen deelnemen aan een wedstrijd van het provinciebestuur, met als prijs in elk van de 13 verkiezingskantons een fiets (winkelwaarde: 250,00 EUR).

Daarvoor is er een foto nodig van deze kiezer. Hiervoor zullen een aantal stadswachten aan de kiesbureaus foto's maken. Maar deze kunnen niet overal tegenwoordig zijn. Daarom kunnen deze kiezers ook zelf zorgen voor een (digitale) foto voor het stembureau met de oproepingsbrief in de hand.

De foto’s die door de stadswachten worden gemaakt, worden door het stadsbestuur bezorgd aan het provinciebestuur, samen met de gegevens van de personen op de foto. De stadswachten hebben invulformulieren bij waarop deze gegevens kunnen genoteerd worden.
Foto’s die door de kiezers zelf gemaakt worden, moeten gemaild worden naar mobiliteit@limburg.be of opgestuurd worden naar de sectie Mobiliteit van het provinciebestuur Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt en dit ten laatste op 15 juni. Vermeld in het bericht of bij de opgestuurde foto duidelijk naam, adres en telefoonnummer.
De provincie verwittigt de winnaars persoonlijk.

Maak alvast één goede keuze: te voet of met de fiets!