Afdreigen!

“Als ik minister van Onderwijs Ben Weyts en zijn N-VA partijgenoten bezig hoor, moeten we ons als Limburgers ‘gedragen’ en kunnen we beter ‘zwijgen’. Want anders krijgt de Universiteit Hasselt geen enkele nieuwe opleiding”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat bleek alleszins tijdens het debat in de Commissie Onderwijs in het Vlaams parlement op donderdag 4 juni 2020.

Het is echt de wereld op zijn kop.
Limburg zou dankbaar moeten zijn, terwijl we gewoon recht hebben op nieuwe opleidingen.
Om de participatiegraad van Limburgse jongeren te verhogen, om de braindrain tegen te gaan en voor onze sociaal -economische ontwikkeling.

We weten inmiddels uit het verleden, op talrijke beleidsdomeinen, wat het betekent om benadeeld te worden.
Dat heeft niets te maken met het Calimero-effect.

De burger is zijn vertrouwen in de politiek kwijt en daar zijn verschillende redenen voor. Maar als alle Limburgse partijen én in 2018 bij de provincieraadsverkiezingen, én in 2019 bij de Vlaamse verkiezingen beloven achter het Groeiplan van de U Hasselt te staan en N-VA, CD&V en Open Vld vergeten dat nu, beweer ik dat zo een maneuver hier sterk toe bijdraagt.  En dat ondanks het inschrijven ervan in het Vlaams regeerakkoord en drie Limburgse excellenties (Zuhal Demir, Lydia Peeters en Wouter Beke).

De Raad van State en alle Vlaamse universiteiten steunen het voorstel van de U Hasselt, enkel de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) niet.
Voor de KUL blijft Limburg een wingewest qua studenten, maar ook qua financiële middelen.
Als er middelen te rapen vallen dankzij Limburg, zoals uit de reconversieprogramma’s na de mijnsluitingen of uit het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK), zoals bijvoorbeeld in het geval van Energyville in Waterschei (Genk), zijn wij goed genoeg. Als we echter gewoon ons rechtmatig aandeel vragen binnen Vlaanderen niet.

Ik ben benieuwd naar de stemming over het amendement van collega Johan Danen (Groen) en mijzelf volgende week woensdag 10 juni 2020 in de Commissie Onderwijs.
Zullen N-VA, CD&V en Open Vld alsnog tot inkeer komen of vallen de maskers af?

N-VA collega (!?) Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls durft ons Limburgers dan nog te beschuldigen van provincialisme.
Als we alle debatten in het Vlaams parlement, die handelen over regionale of zelfs lokale aangelegenheden moeten afdoen als provincialistisch, worden ze ontelbaar.
Als het weer maar eens gaat over (meer) geld voor Antwerpen, is dat blijkbaar niet provincialistisch.”  

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, commissie voor Onderwijs.