Afsluiting ‘Week van de Medior en de Senior’

Op zondag 25 november 2012 werd de 5e editie van de ‘Week van de Medior en de Senior’ afgesloten met een brunch in het cultuurcentrum de Bogaard.

De voorzitter van de stedelijke seniorenraad Edmond Hermans maakte van de gelegenheid gebruik om schepen Johnny Vangrieken te bedanken voor de goede samenwerking tijdens zijn schepenmandaat bevoegd voor medioren en senioren vanaf 1 januari 2007 en burgemeester Ludwig Vandenhove tijdens zijn 18-jarig burgemeesterschap.

Edmond Hermans: “Wij klopten nooit tevergeefs aan bij burgemeester Ludwig Vandenhove.
Als hij er niet was, vroegen we het aan ‘zijn vrouwen van het kabinet’ en achteraf kwam het steeds in orde.
Bedankt Ludwig voor alles.”

“Wij bewaren eveneens de beste herinneringen aan de stedelijke seniorenraad.”, zeggen Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

“Wij kunnen het niet beter zeggen dan we gedaan hebben in het voorwoord van de brochure naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de stedelijke seniorenraad in 2009.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste

De stedelijke seniorenraad van Sint-Truiden bestaat 20 jaar.

Het is net alsof het gisteren was dat wij als pas verkozen gemeenteraadsleden de opstart van deze stedelijke seniorenraad meemaakten.

In die 20 jaar is er maatschappelijk veel veranderd en is er ook nog meer aandacht voor de senioren.

Sinds 1 jaar 2007 beschikken we nu zelfs over een schepen van medioren en senioren.

Toen de stedelijke seniorenraad van de stad Sint-Truiden ontstond, was het een nieuw gegeven dat personen steeds vroeger met pensioen gingen en hun actieve carrière verlieten.
Sommigen vrijwillig, anderen spijtig genoeg verplicht, bijvoorbeeld omdat ze met brugpensioen moesten omwille van problemen in het bedrijf.

De overheid en de politiek hebben hierop ingespeeld.
Stedelijke seniorenraden met de bedoeling om inspraak te verlenen aan senioren en om specifieke activiteiten naar deze doelgroep toe op te zetten, zijn daar een zeer positief gevolg van.

In tegenstelling tot andere adviesraden, heeft de stedelijke seniorenraad van Sint-Truiden zich nooit beperkt tot het geven van advies aan het stadsbestuur, al dan niet op eigen initiatief en/of op vraag van het stadsbestuur.

De stedelijke seniorenraad heeft steeds zelf jaarlijks een aantal originele initiatieven genomen en heeft ook altijd zeer goed samengewerkt met andere adviesraden met de nodige concrete resultaten als gevolg. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Senior-Actief en aan het hele petanque-gebeuren, waarbij er een zeer nauwe samenwerking is met de stedelijke sportdienst.

Ook is er altijd een goede samenwerking geweest met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), zowel op het beleidsniveau, als op het niveau van de ambtenaren.
De stedelijke seniorenraad is steeds één van de voortrekkers geweest toen wij vanaf 1995 begonnen zijn met een overleg tussen de adviesraden, zodanig dat er een betere inspraak en/of informatiedoorstroming naar het stadsbestuur moest mogelijk worden.

Niemand zal het ons kwalijk nemen dat we hier vooral de naam van Edmond Hermans vernoemen, nu nog steeds voorzitter van de stedelijke seniorenraad, maar ook van het overleg van de adviesraden.
Het initiatief om jaarlijks iets te doen rond de vrijwilligers is een mooi voorbeeld van die samenwerking.
De stedelijke seniorenraad is niet alleen een voorbeeld voor andere adviesraden in Sint-Truiden, maar ook in Vlaanderen en Limburg worden zij als één van de best werkende stedelijke seniorenraden naar voor geschoven.

De groep senioren wordt steeds groter, vooral omdat mensen langer leven.
De stedelijke seniorenraad mag dan al een verleden van 20 jaar hebben, maar heeft vooral nog een grote toekomst.
Als overheid hebben wij de plicht om te zorgen voor de medioren en senioren. Zij hebben immers door hun inspanningen en werk de huidige samenleving gestalte gegeven.

Het is voor ons altijd aangenaam geweest om samen te werken met deze stedelijke seniorenraad: toen we als pas verkozen gemeenteraadsleden lid waren van de oppositie, maar zeker sedert we vanaf 1995 deel uitmaken van de bestuursmeerderheid in Sint-Truiden.

Nog vele jaren!”

Zie onder andere de teksten ‘Stedelijke seniorenraad Sint-Truiden bestaat 20 jaar!’ van 19 september 2009, ‘Drukke ‘Week van de Medior en Senior’ achter de rug’ van 30 november 2011 en ‘5e keer ‘Week van de Medior en de Senior’ in Sint-Truiden’ van 7 november 2012 op deze website.