Akkoord met Annick

Collega Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a) stelt voor dat voetbalclubs de match verliezen als hun fans zich aanhoudend racistisch uiten. (1)

Ik ben het daar volledig mee eens”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk moeten we blijven sensibiliseren, maar wat als sensibilisering en dure promotiefilmpjes niet helpen?
De cijfers op basis van scheidsrechterverslagen blijven hoog. (2)

Discriminatie en racisme moeten met alle mogelijke middelen op alle maatschappelijke terreinen consequent en permanent bestreden worden, ook in de sport en in het voetbal.
Sport is een ideaal middel om integratie en gemeenschapsvorming te bewerkstellingen, aannet daarom.

Is het voorstel van Annick Lambrecht nieuw?
Neen, ik heb dit in het verleden al een aantal keren voorgesteld toen ik federaal volksvertegenwoordiger was. Trouwens niet enkel bij racistische gezangen, maar ook bij hooliganisme.
Puntenverlies voor de clubs, boetes, die in verhouding staan tot het geld wat in het professioneel voetbalcircuit omgaat en interne straffen en boetes van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Voetbal Vlaanderen. (3)”