Al 15 Repair Cafés in Limburg

Inmiddels zijn er al 15 Repair Cafés actief in Limburg.
Op donderdag 27 oktober 2016 bracht gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove alle geïnteresseerde vrijwilligers samen in kringwinkel Okazi in Hasselt (Sint-Truidersteenweg 150) om praktische ideeën uit te wisselen.

"Het provinciaal ‘Reglement ter subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie’ heeft een aantal kleine Limburgse initiatieven qua circulaire en deeleconomie in een stroomversnelling gebracht", zegt Ludwig Vandenhove.
"Ik heb dit ontmoetingsmoment georganiseerd op vraag van een aantal vrijwilligers.
Sommigen hadden praktische vragen, anderen hadden suggesties voor nieuwe en/of bijkomende initiatieven, al dan niet in samenwerking tussen bepaalde Repair Cafés.

Volgend jaar wil ik een beurs (of onder een andere vorm) organiseren, waarbij zoveel mogelijk, liefst alle, Limburgse activiteiten qua circulaire en deeleconomie extra onder de aandacht gebracht worden.
De uitdaging is deze activiteiten te ondersteunen, maar ze toch voldoende autonoom en naar eigen goeddunken te laten werken, zodat de kleinschaligheid, de basiswerking en de korte ketenwerking gegarandeerd worden."

 

Hieronder vindt u de perstekst.   


 

Zie onder andere Vrijwilligers van 15 Limburgse repair cafés komen samen. www.hbvl.be, 28-10-2016. 

Zie ook Eerste subsidie in het kader van subsidiereglement ‘circulaire en deeleconomie’ van 25-09-2016 en Weg met de weggooi-cultuur van 19-06-2015 op deze website.