Altijd maar fusies, nooit samenwerkingen 

“Door de problemen met de financieel directeur in Sint-Truiden heeft de financieel directeur van Gingelom gedurende een bepaalde periode de financiële diensten van beide gemeenten geleid. En hij heeft dat goed gedaan met medewerking van de betrokken personeelsleden van Gingelom en Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Deze situatie uit de praktijk toont aan dat samenwerking tussen gemeenten perfect kan, zeker voor diensten ‘back office’.
De burgers merken er zelfs niets van.

Voor mij is dit een mooie casus van mijn theorie dat samenwerkingen tussen gemeenten beter zijn dan fusies: efficiëntiewinsten gekoppeld aan dicht bij de burger. Daarom heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan ontslagnemend viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) wat hij van dit praktijkvoorbeeld vindt.

Tot nu toe is het zo dat decretaal elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur moeten hebben, het gaat over de zogenaamde decretale graden.
De concrete situatie van de afgelopen maanden tussen Gingelom en Sint-Truiden toont nochtans aan dat dit strikt genomen niet noodzakelijk is.

Is er bereidheid om het desbetreffende decreet in die zin te wijzigen?
Neen, Vlaams minister Bart Somers wil echter niet weten van zulke samenwerkingen."

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van ontslagnemend minister Bart Somers.

___