Arrogante voorzitter en arrogante schepen

Lege raadszaal Stad Sint-Truiden

"Dat is misschien de belangrijkste conclusie van de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 18 maart 2019", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Waarom arrogant?
Omdat voorzitter Bert Stippelmans abrupt het debat over de personeelsproblematiek in het zwembad afbrak na het antwoord van schepen Jurgen Reniers op de tussenkomst van sp.a fractieleider Gert Stas.
Heeft de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid iets te verbergen in het zwembaddossier?

Omdat schepen Jelle Engelbosch weigerde inhoudelijk te antwoorden op de vraag van gemeenteraadslid Eddy El Herbouti rond de plannen van PUNCH om een testbaan te bouwen in de buurt van het bedrijf.
Blijkbaar heeft Jelle Engelbosch zich snel aangepast aan zijn rol in de meerderheid.
Was hij het vroeger niet altijd, die elke gemeenteraad de toenmalige CD&V-Open Vld-meerderheid verweet dat zij telkens niet of onvoldoende antwoordde op vragen vanuit de oppositie?
Hij doet na 3 maanden schepen al precies hetzelfde.

Wat het dossier PUNCH betreft, is het voor mij duidelijk dat er maar één locatie mogelijk is voor die testbaan: het industrieterrein in Brustem.
Dat was de optie, waar ik informeel van op de hoogte was in mijn periode als Limburgs gedeputeerde, van geen enkele andere.
Het schepencollege is tot nu toe niet ingegaan op de vraag van gemeenteraadslid Filip Moers om rond dit dossier een specifieke gemeenteraadscommissie te organiseren. (1)

De gemeenteraad handelde weer hoofdzakelijk over de aanduiding van leden uit de meerderheid voor verschillende bovengemeentelijke organen.
Als sp.a hebben we zelf geen kandidaten voorgedragen, omdat die kandidaturen toch systematisch weggestemd worden.

Gemeenteraadslid Filip Moers vroeg het college van burgemeester en schepenen om dringend iets te doen aan de gevaarlijke oversteek tussen het domein Speelhof en de Hasseltsesteenweg.
Daar is enkele weken geleden een fietser overreden, die inmiddels aan de gevolgen van dit ongeval overleden is. In datzelfde verband haalde hij ook nog eens de gevraagde éénvormigheid van de snelheid aan in de Grote Vinnestraat in Duras. (1)

Soms krijg ik commentaar dat mijn verslaggeving over de gemeenteraden op deze website niet objectief is.
Dat is correct en volkomen normaal, alles is bekeken door de bril van een sp.a politicus. Maar zelfs dan is mijn verslag maar even subjectief als sommige artikels van lokaal correspondent Jef Croughs in Het Belang van Limburg."

Foto boven: Stad Sint-Truiden