Baronieën

oude verkiezingsaffiche van Willy Claes

Met de voorzittersverkiezingen van sp.a wordt er weer regelmatig gesproken over ‘baronieën’. (1) Met baronieën is nochtans niets mis als ze stemmen blijven halen.

Wat veel erger is met telkenmale ‘verjonging’ en ‘vernieuwing’ in sommige gemeenten en steden blijven achteruitgaan.