Bedankt serviceclub Kiwanis Haspengouw!

Serviceclub Kiwanis Haspengouw heeft een ademautomaat voor inhalatie en reanimatie aan het stedelijk zwembad in Sint-Truiden geschonken.

“Als stad Sint-Truiden kunnen wij al jaren rekenen op de financiële steun van serviceclub Kiwanis Haspengouw. Zij geven niet enkel geld, maar denken met ons mee qua beleid, bijvoorbeeld qua comfort en veiligheid in het stedelijk zwembad Sint-Pieter van de stad Sint-Truiden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
 

Op donderdag 4 oktober 2012 werd een ademautomaat voor inhalatie en reanimatie officieel overhandigd in de cafetaria van het sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan 10.
De stad Sint-Truiden maakte van de gelegenheid gebruik om serviceclub Kiwanis Haspengouw nog eens te feliciteren voor hun 35-jarig bestaan en hen te bedanken voor de steun.

Sinds 1997 is er al een structurele samenwerking tussen serviceclub Kiwanis Haspengouw en de stad Sint-Truiden bij de uitbouw van een comfortabel en veilig sportbeleid, vooral voor het stedelijk zwembad Sint-Pieter.

Het goed toedienen van medische zuurstof biedt aan alle slachtoffers de beste overlevingskansen.
Bij een (bijna)-verdrinking, een slachtoffer met shock of een hartinfarct, moet het slachtoffer snel zuurstof toegediend krijgen om haar/zijn levenskansen te behouden.
Hoe sneller de zuurstofbehandeling start, hoe groter de kans is op (volledig) herstel.
Het goed toedienen van medische zuurstof biedt aan alle slachtoffers de beste overlevingskansen.
De koffer, die Kiwanis Haspengouw heeft geschonken aan de stad Sint -Truiden, is uitgerust met een Manually Triggered Ventilator (MTV) ademautomaat voor inhalatie en een manuele beademer met drukknop voor reanimatie.

De MTV is enerzijds een gesloten systeem, die het slachtoffer toelaat om zuurstof te ademen op vraag, inhalatie.
Het slachtoffer krijgt steeds het door hem gevraagde volume zoals bij een ademautomaat (ontspanner) van een duiker.
Er stroomt enkel zuurstof als het slachtoffer inademt.

Anderzijds is de MTV geschikt om te beademen: voor zuurstoftoediening bij een niet-ademend slachtoffer, reanimatie. Daarvoor is de MTV uitgerust met een drukknop, die manueel bediend moet worden.

Zulk toestel vereist goed opgeleide personen.
De redders van het stedelijk zwembad hebben de nodige kennis en vaardigheden voor deze taken.
Tijdens de verplichte jaarlijkse bijscholingen leren ze omgaan met de voordelen en het gebruik van aangepaste en/-of nieuwe ontwikkelingen en technieken.

“Momenteel onderzoeken we om een viertal banken te plaatsen op en rond de Grote Markt van Sint-Truiden, die ook zullen gesponsord worden door Kiwanis Haspengouw.
Het zou om banken in blauwe arduin gaan.

Ik wil alle leden van Kiwanis Haspengouw nogmaals bedanken.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hierover is op woensdag 17 oktober 2012 een artikel verschenen in De Weekkrant.

Zie onder andere de teksten ‘Sint-Truiden hartveilig’ van 18 maart 2010’ en ‘Viering 35-jarig bestaan Kiwanis Haspengouw’ van 4 mei 2012 op deze website.