Belasting op overwinsten banken?

Italië heft een éénmalige belasting van 40% op de overwinsten van de banken.
Overwinsten betekenen in dit geval het oplopende verschil tussen wat de banken aan rente innen op leningen en wat ze zelf aan rente uitkeren aan spaarders. (1)(2)

Vormt dit een voorbeeld voor andere Europese Unie (EU)-landen? Of voor België?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Mij lijkt het alleszins een piste, die het onderzoeken waard is.

VOORUIT heeft enkele maanden geleden al voorgesteld om de banken te verplichten om de spaarrente te verhogen en vast te koppelen aan de basisrente.
Het kan niet dat rentes bij het aangaan voor een lening vele keren hoger liggen dan rentes, die spaarders krijgen op hun rekening. (3)
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dat voorstel afgeschoten “om de financiële houdbaarheid van de banken niet in het gedrang te brengen”.
Wij hebben dan een alternatief op tafel gelegd via een pakket aan consumentenmaatregelen, waarbij de mobiliteit en de concurrentie tussen de banken verhoogd wordt. (4)

Inmiddels heeft de federale regering beslist om over te gaan tot de uitgifte van éénmalige staatsbon met een hogere rente dan op het spaarboekje.
De roerende voorheffing wordt tijdelijk verlaagd van 30 naar 15 procent. (5)

Er beweegt dus ook iets in België naar de banken toe. Maar wat mij betreft te weinig.
Uiteraard gaat het om een belangrijke economische sector en moeten ingrepen weloverwogen gebeuren, maar het mag meer zijn voor mij.

Wat is Italië kan, moet, al dan niet in aangepaste vorm, eveneens in België kunnen.
Ik hoop dat vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij Vincent Van Peteghem (cd&v) hiermee aan de slag gaat en zich niet beperkt tot het schrijven van aanmaningsbrieven aan de banken “om toch maar iets te doen”.

Buiten die overwinsten is er bovendien nog eens de steeds afnemende dienstverlening van de banken, zoals de afbouw van het kantorennetwerk en de bankautomaten.

Neen, de politiek heeft geen enkele reden om de banken te sparen.”