Beleidsverklaring provincieraad

Op donderdag 12 november 2015 legde gedeputeerde Ludwig Vandenhove zijn beleidsverklaring voor 2016 af in de provincieraad.

Nadien was er nog een geanimeerd debat: Ludwig Vandenhove kreeg om en bij de 30 vragen.
“Zo hoort het”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De provincieraad is uiteindelijk ons provinciaal parlement.
De provincieraadsleden moeten als democratisch verkozenen de kans krijgen alle mogelijke vragen te stellen.”

In ‘Het Rapport’ in Het Belang van Limburg van vrijdag 13 november 2015 staat onder andere “Vandenhove is een van de weinige gedeputeerden die nog een serieus takenpakket heeft overgehouden. Hij slaagt erin zich hiermee behoorlijk te profileren, maar heeft het af en toe moeilijk met de grens tussen deputé en sp.a’ er (als oppositiepartij in de Vlaamse regering).”

“Dat laatste geef ik toe”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Zulke spreidstand - op het éne niveau in de meerderheid, op het andere niveau in de oppositie - is nooit evident.

Bovendien voel ik mij in alle mandaten , die ik gehad heb, op  de eerste plaats partijman en dan pas bestuurder.
Uiteindelijk zit ik daar namens en dankzij de partij.
Nu als gedeputeerde is dat niet anders.”

Hieronder vindt u de verslaggeving uit Het Belang van Limburg van vrijdag 13 november 2015 (1).

(1) VANDENREYT, C. “Eigen Limburgse munt voor wie duurzaam wil leven”. Het Belang van Limburg, 13-11-2015, p. 9.

Zie ook Radio 2 Limburg, 12-11-2015, middagjournaal. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove over zijn beleid 2016. www.limburg.be, 12-11-2015 en https://www.facebook.com/LimburgBe/?fref=nf.

Zie onder andere De provincie uitgekleed van 10-11-2015 op deze website.