België moet nertskwekerijen verbieden!

 

Dat zegt gedeputeerde voor milieu Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een bontkwekerij voor 42.000 nertsen in Bocholt.

“Uiteraard moet elke milieuaanvraag afzonderlijk behandeld worden, maar vanuit dierenwelzijn ben ik tegen dit soort activiteiten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Het zou beter zijn dat België, net zoals een aantal andere Europese landen, een verbod uitvaardigt op nertskwekerijen.

sp.a-federaal volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven heeft hierover al 2 jaar een wetsvoorstel klaar.

Dierenrechten zijn voor mij vergelijkbaar met mensenrechten. Het zou dan ook beter zijn dat internationale instanties, zoals Europa, hier zouden op toezien in plaats van individuele landen en zeker regio’s. Bovendien zou bij de beoordeling van dit soort dossiers naast een milieuaspect rekening moeten gehouden worden met de factor dierenwelzijn.”

Hieronder kan u het volledige interview lezen met Ludwig Vandenhove in Het Belang van Limburg van zaterdag 26 en zondag 27 januari 2013 over dit dossier.

"Typisch voor grensregio"

"Zolang er geen verbod is, moet er een Limburgs kader komen over hoe om te gaan met dit soort aanvragen. Want dit kan een probleem worden", zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a).

"Het is een typisch fenomeen dat bij een verbod in het ene land de mensen een grensregio gaan zoeken waar het wel mag.

En iedereen heeft het recht om een vergunning aan te vragen. De deputatie kan niets anders doen dan de wettelijke bepalingen volgen."

Als de deputatie het advies van de gemeente Bocholt volgt, kan de aanvrager altijd nog in beroep gaan bij Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Schauvliege (CD&V). Zij beslist uiteindelijk of er al dan niet een nertsenfarm in Lozen komt. Door dit nieuwe fenomeen en als grote voorvechter van dierenwelzijn dringt Vandenhove er bij de federale overheid op aan om het advies van Europa te volgen en snel bontkwekerijen te verbieden. 

Tags: