Beringen maakt de bij blij

Op dinsdag 18 juli 2017 werden de eerste resultaten van het biodiversiteitsproject 'Beringen maakt de bij blij' voorgesteld aan het volkstuintjescomplex 'De Motten', Motstraat z/n in Beringen.
Het gaat over een gezamenlijk initiatief van de stad Beringen, de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK), het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) en de provincie Limburg.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter vzw RLLK Ludwig Vandenhove: "De stad Beringen geeft het goede voorbeeld met het uitwerken van een heus bijenplan.”

Al deze inspanningen blijven uiteraard relatief zolang de overheid niet consequent het gebruik van bepaalde sproeistoffen durft verbieden en handhaven. Zolang blijft het immers een ongelijke strijd voor bijen, vlinders, etc., kortom de biodiversiteit.

Typisch Vlaanderen: de verkoop van ‘Roundup’, waar glyfosaat inzit, mag blijven gebeuren, maar particulieren mogen het niet meer gebruiken (1).
En wie gaat dit controleren? En voor wanneer is het verbod voor professionelen?

Weer een kafkaiaanse situatie bij in Vlaanderen!

 

Zie onder andere 21.000 euro voor meer bijen in volkstuintjes. Het Belang van Limburg, 24-07-2017, p. 18.

Zie onder andere Beringen helpt de bijen. www.tvl.be/nieuws, 18-07-2017 en ‘Limburg Wild van Bijen’  van 09-03-2017 op deze website.
 

(1) De Standaard, Vlaanderen verbiedt glyfosaat, Europa spuit lustig verder. P 6., 15-07-2017 en 16-07-2017

Tags: