Bermen belangrijk voor de Limburgse natuur

Om de natuurwaarde van de Limburgse wegbermen in de kijker te zetten en het bermbeheer beter af te stemmen op de noden van de dieren er in leven, startte het Provinciaal Natuurcentrum (PNC),  de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en de gemeenten Bilzen, Gingelom, Lanaken, Riemst en Zutendaal een pilootproject rond wegbermen.

Het is de bedoeling om de natuurwaarde van bermen beter te onderzoeken, de bermen op een positieve manier in de kijker te zetten en ervaring op te doen om ook in andere gemeenten aan de slag te gaan.
Het project loopt voorlopig in 2016 en 2017 en de eerste resultaten zijn veelbelovend
”, verduidelijkt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Bermen zijn op bepaalde plaatsen echte natuurreservaten.

Dit project wil sensibiliserend en inspirerend werken: naar de huidige participerende gemeenten toe om bepaalde activiteiten te doen (bijvoorbeeld borden plaatsen in de bermen, zoals nu al in Bilzen, fotowedstrijd, wandelingen, etc.), naar de andere Limburgse gemeenten toe om evenzeer aandacht te besteden aan meer biodiversiteit in de bermen door een beheer dat rekening houdt met bijen, insecten en planten (via inspiratiegids en studiedag(en)).
Via GPS-systemen is het mogelijk om zelf in goed gemaaide en onderhouden bermen bepaalde stroken ongemaaid te laten, zodat de natuur zijn werk kan doen.

Als we er zouden in slagen om 20 procent van de bermen ecologisch te beheren in Limburg, zou dit een groot succes zijn.

We richten ons voornamelijk naar de gemeenten en andere openbare besturen, maar denken er tevens aan de privé-firma's die vaak in opdracht van gemeenten werken, te sensibiliseren.”

De deelnemende gemeenten hebben een individueel rapport gekregen over de stand van zaken van het project.

 

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie onder andere “Uitgestorven spin herontdekt in berm”. Het Belang van Limburg, 22-03-2017, p. 23. Radio 2 Limburg avondjournaal, 21-03-2017.

Zie ook ‘De 25 uur Natuur’ van 26-05-2016 en Studiedag 'Wild van Bijen' van 20-05-2015 op deze website.