Betere coördinatie begrotingsbeleid België

Op dinsdag 26 mei 2020 was er een toelichting vanuit het Rekenhof met betrekking tot de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2020 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

"Voor mij was het belangrijkste punt de bemerking van de Europese Unie (EU), overgenomen door het Rekenhof, dat een betere coördinatie van het begrotingsbeleid nodig is. (1)", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik citeer: "Het landenrapport van de Europese Commissie over België van februari 2020 wees erop dat België geen vooruitgang heeft geboekt in de coördinatie van het begrotingsbeleid van alle overheidsniveaus." En verder: " De Europese Commissie merkt op dat een gebrek aan overeenstemming over de doelstellingen op elk overheidsniveau de levensvatbaarheid van het algemeen traject naar de middellangetermijndoelstelling kan ondermijnen.

De Europese Commissie stelt in haar laatste landenrapport over België ook vast dat er op subnationaal niveau (de gewesten en gemeenschappen) weinig normerende begrotingsregels zijn, terwijl de gewesten en gemeenschappen belangrijke taken hebben met betrekking tot de terugkerende uitgaven. In het bijzonder zijn er geen uitgavenregels voor de uitgaven van de gewesten en gemeenschappen."

"Voor mij nog maar eens de bevestiging dat er minimaal een betere samenwerking noodzakelijk is in België en dat betekent mogelijkerwijze een zekere herfederalisering.  Maar wat stel ik vast? Dat juist de partij, die het land nog verder wil opsplitsen, de N-VA, altijd het hardste schreeuwt over het grote overheidstekort.
Hetzelfde geldt voor die rechtse partijen aan beide kanten van de taalgrens, die altijd moord en brand schreeuwen over de inderdaad slechte toestand van de openbare financiën.
Een mogelijke of zeker gedeeltelijke oplossing ligt voor de hand, zoals de EU en het Rekenhof voorstellen, maar dat hoor ik nooit van de N-VA of die rechtse partijen. Ja, ik vrees dat dit land kapot moet." 

  • (1)Verslag van het Rekenhof met commentaar en opmerkingen betreffende de aanpassing van de begroting 2020 van de Vlaamse Gemeenschap, Onderzoek aanpassing Vlaamse begroting voor 2020, mei 2020/2, pagina 6 en 7.
     
  • Zie onder andere ook 'Het zijn de Walen weer...' van donderdag 23 april 2020 op deze website.
     
  • Foto: nl.wikipedia.org, Paul Hermans, eigen werk.