Bevrijdingsfeest(en)

“Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van Nazi-Duitsland en zijn bondgenoten.
Een reden om te vieren.                                                                                                          
Wat mij betreft, moet die ‘zwarte’ periode uit onze geschiedenis zeker herdacht worden!”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Voor mij zijn er drie redenen.
Vooreerst is elke oorlog erg, waar ter wereld dan ook.
‘De verjaardag’ van de beëindiging van zulke vijandelijkheden is belangrijk genoeg om te herdenken, te vieren.
Wij herdenken en vieren in onze huidige maatschappij talrijke aangelegenheden, die veel onbelangrijker zijn, neen zelfs soms onbenullig.
Ten tweede zijn er steeds meer burgers, die de tweede wereldoorlog aan den lijve ondervonden hebben, die niet meer in leven zijn of inmiddels al een hoge leeftijd bereikt hebben. Dus moeten we snel zijn om die echte herinneringen nog levendig te houden en ze zoveel mogelijk op te tekenen.
Tot slot, en voor mij de belangrijkste reden, is dat dat niet zomaar een oorlog was. Het was ook en misschien vooral een poging van sommige groepen om in België een autoritair, anti -democratisch regime te vestigen.
Hier hebben heel wat Belgen en vooral Vlamingen aan meegewerkt en dat wordt voor mij veel te weinig benadrukt, zelfs in de officiële geschiedenislessen op school.
Wil ik oude koeien uit de gracht halen? Wie dat zo wil noemen, doet maar, maar de geschiedenis en het verleden hebben hun rechten. Als ik zie wat er allemaal gebeurt in onze samenleving, ver weg van ons, maar spijtig genoeg ook steeds dichter bij ons en zelfs in onze directe omgeving, is de herinnering aan dat luik van de tweede wereldoorlog steeds belangrijker.
Ik kan mij natuurlijk voorstellen dat sommige groepen en politieke partijen daar liever niet meer aan herinnerd worden.
Voor mij is 2019, de 75ste verjaardag van de bevrijding, daartoe een ideaal moment.

In feite moeten alle overheden en beleidsniveaus, die het ernstig menen met de zogeheten ‘herinneringseducatie’,  hier actief werk van maken.
Als provinciebestuur Limburg hebben wij alleszins de intentie om hier bepaalde activiteiten rond te organiseren en vooral de Limburgse gemeentebesturen te stimuleren en te ondersteunen om hierrond te werken.
Ik ga alleszins in mijn eigen stad Sint-Truiden proberen dat te stimuleren. Ik hoop dat de federale en de Vlaamse overheid dat eveneens niet onopgemerkt zullen laten voorbijgaan.

De uitdaging is om via moderne middelen deze ‘zwarte’ periode uit onze geschiedenis in herinnering te brengen en te herdenken.
Gaat dit veel geld kosten? Vanzelfsprekend gaat dit wat geld kosten, maar vooral aandacht en organisatie en prioriteiten leggen, bijvoorbeeld bij de keuze van evenementen. Het dan ook niets voor niets een belangrijke passage uit onze geschiedenis.

Om af te sluiten een concrete situatie, die zich op zaterdag 21 juli 2018, de Nationale Feestdag, heeft voorgedaan.
In het Te Deum in Sint-Truiden zat een vrijwillige brandweerman, die tevens militair is, op de eerste rij in de Onze Lieve Vrouwkerk met 3 Belgische decoraties.
Hij is bestuurslid is van NVA Sint-Truiden en zal kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.
Wat nog erger is: blijkbaar nam niemand buiten mij daar aanstoot aan totdat ik het zei.
Ofwel toont die man geen respect voor de betekenis van de Nationale Feestdag, ofwel kent hij niet het minste stukje geschiedenis.
In beide gevallen bevestigt dit concrete geval mijn stelling: herdenken!”.

Zie ook Nationale Feestdag! van 21-07-2018 en  Meer herinneringseducatie in het onderwijs!  van 12-11-2012 op deze website.