Bezoek ook eens het Vlaams Parlement

“Op woensdag 24 mei 2023 was de seniorenvereniging Jong van geest Actief Progressief Senior (JAPS)-S-Plus uit Hasselt op bezoek in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het bezoek was aangevraagd via mij door Carlo Claesen, voorzitter en al jaren Socialistisch militant.

Zij hebben een rondleiding gehad om kennis te maken met de werking van het Vlaams Parlement en om de diverse kunstwerken, die in het gebouw aanwezig zijn te bewonderen.
Na de lunch hebben ze gedurende een tweetal uur de plenaire vergadering bijgewoond.

De bevolking, ongeacht de leeftijd, kunnen niet genoeg in contact gebracht worden met de politiek in de meest diverse vormen. Daarom blijf ik ijveren dat dat gebeurt via alle mogelijke initiatieven, zoals deze bezoeken aan het Vlaams Parlement.
Het is een belangrijk middel in de strijd tegen het toenemend wantrouwen van de burger in de politiek.”

Zijn er scholen of verenigingen, die een (gratis) bezoek willen brengen aan de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordiger of het Vlaams Parlement, geef gerust een seintje.

Mail ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be of bel 0475/44 68 72.