Bijen krijgen extra kansen in Meeuwen-Gruitrode

Op donderdag 21 juni werd het bijenproject Kolis officieel geopend in Meeuwen-Gruitrode (gebied tussen de Gestelstraat en Kolisbergen).

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was erbij.

Hij kreeg een gedicht aangeboden door de kinderen van de school van Plockroy.

Hieronder vindt u de perstekst.

Bijen krijgen extra kansen in Meeuwen-Gruitrode

Door allerlei maatschappelijke veranderingen heeft de bijenpopulatie het steeds moeilijker. Gemeente Meeuwen-Gruitrode sloeg de handen in elkaar met Natuurpunt vzw en de schoolkinderen van Plockroy om wilde bijen het helemaal naar hun zin te maken binnen het Bijenproject Kolis. Het is een 20,2 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen. Dit deden ze dankzij de technische ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos en met financiële steun van provincie Limburg.

Koen Geusens, schepen van milieu: “Binnen het project werden heidegebieden, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden bijenvriendelijk ingericht. Door het verhogen van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de aanleg van corridors worden soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij en de rode maskerbij vooruit geholpen. Ook de school van Plockroy werd bij het project betrokken. Zij knutselden een bijentotum in elkaar.”

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur: ”Het bijenproject Kolis is een vervolgproject van de campagne ‘Limburg Wild van Bijen’ opgestart in 2016. Ondertussen hebben heel wat Limburgse verenigingen en gemeenten ingespeeld op het provinciaal beleid. Ook dit  project speelt in op het provinciaal beleid rond bijen en is een aanvulling op het bijenactieplan van Meeuwen-Gruitrode. Het is een mooi samenwerkingsproject tussen de gemeente Meeuwen – Gruitrode en Natuurpunt  waarbij  heischrale vegetaties hersteld en opgewaardeerd worden.

 

Zie onder andere Kolisbergen, waar bijen weer thuis zijn. Het Belang van Limburg / Noord, 29-06-2018, p. 8.

Zie ook Volpension voor de wilde bijen in Resterheide van 31-05-2018 en  Bermen belangrijk voor de Limburgse natuur van 23-03-2018 op deze website.

Tags: