Blauwe economie, maar niet ten koste van alles

“Het stuk(je) Belgische Noordzee wordt steeds meer intensief geëxploiteerd en gecommercialiseerd.
De zogeheten blauwe economie - economische activiteiten in of rond het water/de zee - kan heel wat voordelen opleveren. De vraag is echter ten koste van wat, onder andere de visvangst, de natuur en de omgeving”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De uitdaging is precies om een goed evenwicht te vinden tussen al deze initiatieven.
Hoe kunnen ze zo goed mogelijk met elkaar verzoend worden?
De groei aan ‘blauwe industrieën’ brengt het mariene ecosysteem in gevaar
.

Een bijkomend probleem is dat voor een aantal aangelegenheden de federale overheid verantwoordelijk is, voor andere is Vlaanderen bevoegd. Een goede samenwerking - samenwerkingsfederalisme - is bijgevolg noodzakelijk.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 26 oktober 2022.
Hij vervangt nog steeds Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) wegens ziekte.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)