Bochtenwerk en inconsequenties!

“Andere woorden heb ik niet voor de beslissing van de nieuwe CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden inzake de verhuis van de overdekte petanquehal naar de deelgemeente Velm.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De sportclubs hebben blijkbaar een sombere toekomst in Sint-Truiden.
Ik vraag mij echt af waarom de petanquers moeten verhuizen naar Velm, een locatie, die wij als sp.a precies voorzien hadden voor het kickboxen.
Nu blijft de kickboksclub Deathrow in de kou staan.”

Inmiddels zit ook de Koninklijke Leopold Tennis Club met een accomodatieprobleem.

sp.a Sint-truiden heeft hierover een perstekst verspreid.
U vindt deze hieronder.

CD&V maakt bocht bij nieuwe bestemming loods Velm

Op initiatief van toenmalig schepen Johnny Vangrieken  werd vorige legislatuur de loods in Velm aangekocht met de bedoeling de kickboksclub Deathrow, die momenteel in een erbarmelijke toestand gehuisvest is in Groot-Gelmen, een fatsoenlijk onderkomen te geven. De wijziging van bestemming van deze loods (agrarisch gebied) werd samen met nog enkele aanpassingen zoals  in Aalst, opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringsplan met als nieuwe bestemming recreatie.

In de begroting van 2012 had toenmalig schepen van sport Bert Breesch  de nodige middelen voorzien om de boksclub in deze loods onder te brengen. CD&V en Open Vld hebben zich vorig jaar tegen deze plannen verzet omdat deze loods volgens hun niet geschikt was om te gebruiken als sportinfrastructuur.

Hoe men op amper 1 jaar tijd van gedacht kan veranderen!

Men lost dus het stedenbouwkundig probleem van de petanquers (gecreëerd door de CD&V) op door een andere club in de kou te laten staan. Toch moeten er over de verhuis van de petanquers naar Velm enkele kanttekeningen gemaakt worden. Tijdens de procedure van het RUP werd rekening gehouden met een bezwaar dat ingediend werd door mevrouw Veerle Heeren. Het gebruik van deze loods als sportinfrastructuur en de ontsluiting van deze loods via de aanpalende weg zou te veel druk op de bewoners leggen. Bij de definitieve aanvaarding werd  bijgevolg de ontsluiting van de loods  beperkt en kan dit alleen via de toegang van het voetbalterrein. Tevens staat in de voorschriften dat op het gans recreatiegebied slechts één kantine mogelijk is en die is al aanwezig voor het voetbalgebeuren…

De sp.a-fractie blijft het betreuren wat de petanquers is overkomen. Zij hebben heel wat geld in de voormalige groendienst gestoken en waren heel tevreden op deze locatie. Maar met spijkers te zoeken op laag water heeft men deze vereniging zwaar in de problemen gebracht. Hypocrisie is het enige woord dat hier op zijn plaats is. In augustus 2012  keurt de CD&V het dossier voor de verwarming nog mee goed op de gemeenteraad en na de verkiezingen in het schepencollege laten weten dat ze aan de basis liggen van het PV. De sp.a-fractie laat dan eind 2012 een advocaat aanstellen om het dossier nog in de goede richting te krijgen en ook die samenwerking werd onmiddellijk bij het aantreden van het nieuw bestuur begin 2013 stop gezet.

Op de Veemarkt ontstaat een gelijkaardig verhaal. Door de inplanting van een sporthal langs de tennisvelden en de ruil van een stuk grond met de naastliggende eigenaar, wordt plots de verkoop van de tennisvelden aan een projectontwikkelaar actueel en moet de oudste tennisclub van de stad hals over kop op zoek naar een andere locatie.

De huidige schepen van sport gaat zo nog lang bezig blijven, hij lost één probleem op en creëert meteen een ander.

Zie ‘Nieuwe overdekte petanquehal?’ van 19 november 2013 en ‘Petanquers ‘achtervolgd’ in nieuwe locatie’ van 15 januari 2013 op deze website.