Bomen en Recht

Op donderdag 17 november 2016 werd in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), Craenevenne 86 in Genk een Platform Openbaar Groen georganiseerd met als thema 'Bomen en Recht'.
Het initiatief kaderde in de provinciale campagne 'Limburg boomt'.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove: "Openbaar groen en bomen hebben een gunstig effect op de leefbaarheid, de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren. Ze zijn dus onmisbaar. Maar bomen krijgen het vaak hard te verduren: in deze herfstperiode door de vallende bladeren en/of te weinig bladerbakken, door het ontbreken van een doordacht bomenplan, door het aanplanten van 'verkeerde' bomen op de 'verkeerde' plaatsen, door het ontbreken van voldoende ruimte, bij de heraanleg van straten, naar aanleiding van klachten van bewoners, etc.

Bij de Oude Grieken en de Romeinen bestonden al wetten over bomen, vooral om een oplossing te bieden bij conflicten.
Inmiddels is onze maatschappij veel complexer geworden, waardoor de wetgeving waarin bomen een rol spelen sterk is uitgebreid (natuurdecreet, veldwetboek, codex ruimtelijke ordening, onroerend erfgoedrecht, etc.) en soms een complex kluwen is voor bepaalde personen.

Op donderdag 28 januari 2016 was er een eerste Platform Openbaar Groen over bomen.
Daarbij bleek dat er nog heel wat nood was aan bijkomende informatie, in het bijzonder over de wetgeving. Vandaar deze studiedag.

Vandaag komen onder andere aan bod: de wetgeving, de aandacht voor bomen in bestekken, diverse praktijkvoorbeelden, mogelijke klachten over bomen (overhangende takken, te dicht bij de grens, bladeroverlast, last van schaduw, doorschietende wortels, etc.).
De betrokken ambtenaren en groenwerkers krijgen veel vragen over bomen en er wordt vaak op hen een beroep gedaan bij geschillen."

Ludwig Vandenhove moest de inleiding verzorgen, maar geraakte niet tijdig in het PNC als gevolg van verkeersproblemen onder invloed van het weer. 

 

Zie ook Limburg Boomt: een succes! van 26-10-2016 op deze website.