Bosexploitatiewegen dankzij provincie Limburg

“De provincie Limburg voorziet via ‘Limburg Sterk Merk (LSM)’ 2,4 miljoen EUR. om bosexploitatiewegen aan te leggen, om hout te kappen en om alzo de netto CO2- opname van de bossen op te drijven.”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Ecologie, economie en toerisme gaan hier perfect hand in hand.”

Hieronder vindt u hierover een artikel, dat in Het Belang van Limburg van vrijdag 21 december 2012 is verschenen.

‘2,4 miljoen om hout uit bossen te halen

Provincie subsidieert aanleg van bosexploitatiewegen.

Elf gemeentes krijgen van Limburg Sterk Merk (LSM) geld om de bosexploitatiewegen in privébossen opnieuw aan te leggen. In totaal subsidieerde de provincie al ruim 1,6 miljoen euro van deze werken en er is nog 600.000 euro voor opzij gelegd. Op die manier moet minimaal 200 km bosweg 20 jaar goed berijdbaar zijn.
Via de bosexploitatiewegen wordt het gekapte hout met grote vrachtwagens uit het bos gehaald. "De bosgroepen lieten ons weten dat het heel moeilijk was om gekapt hout te transporteren", vertelt de nieuwe gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandehove. "Door de zwaardere transporten zijn de wegen beschadigd en nog amper toegankelijk. En omdat we met Limburg CO2-neutraal willen worden, is dat wel noodzakelijk.
Enkel door de oudere bomen te verwijderen en te vervangen door jonge exemplaren kan de netto CO2-opname van de bossen worden opgedreven. Daarom de subsidies", legt Vandehove uit.
Het zijn enkel gemeenten die de subsidies kunnen aanvragen.
Bij een goedkeuring betaalt de gemeente minimaal 20% van de kosten, LSM draait voor maximaal 80% van de kosten op. De gemeenten Genk en Meeuwen- Gruitrode hebben met ruim 380.000 euro tot nu toe het meeste subsidies gekregen om de wegen in het gebied Hoge Kempen en in de bossen van Meeuwen-Gruitrode nieuwe verharde wegen aan te leggen, Lanaken kreeg ook al 240.000 euro voor werken in het gebied Hoge Kempen en de Lanakerheide.

Toerisme
Naast het ecologische en economische luik is er aan dit unieke project ook nog een toeristisch luik. "De wegen zijn na de werken beter toegankelijk voor de wandelaars en de fietsers. Maar dat wil niet zeggen dat het ook sluipwegen kunnen worden. Daarom de paaltjes en afsluitingen," besluit Vandenhove.’

Zie onder andere ook de teksten ‘Tevreden met bevoegdheden (!?)’ van 24 november 2012, ‘Provincieraad en bestendige deputatie Limburg officieel geïnstalleerd’ van 4 december 2012 en ‘Eerste publieke optreden als bestendig deputatie’ van 12 december 2012 op deze website.