Bosgroep Limburg grootste aanvrager van bosuitbreiding

Uit cijfers van de Vlaamse Bosgroepen blijkt dat meer dan 85 hectaren grond van private eigenaars in Vlaanderen ligt te wachten op bebossing.
Er is al een vergunning voor 44 hectaren plantklare gronden bij private eigenaars, voor nog eens 41 hectaren grond is de vergunning in aanvraag.

De reden?
De Vlaamse overheid, die geen budgetten voorziet om deze private bebossingen correct te ondersteunen.

“Van de 41,06 hectare grond in aanvraag voor bosbeplanting ligt meer dan de helft, namelijk 22,93 hectare, in Limburg”, zegt Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg Ludwig Vandenhove. “De vzw Bosgroep Limburg zet dan ook veel in op communicatie naar de bevolking toe en neemt heel wat laagdrempelige initiatieven om de gemiddelde burger bewust te maken van het feit dat er meer bossen nodig zijn. Mét resultaat.”

Hieronder vindt u de algemene perstekst en de specifieke gegevens voor Limburg.

Zie ook Meer bos in Vlaanderen van 21-04-2018 op deze website.