Carnaval vieren met gezond verstand

Vrouw verkleed als clown tijdens carnavalstoet

"Carnaval vieren met gezond verstand: het kan", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"In Sint-Truiden is het vandaag Verloren Maandag.
In onze stad gelden een aantal verbodsregels, die nog grotendeels dateren uit mijn periode als burgemeester (onder andere confetti toegelaten, verbod op computer confetti; geen alcoholverbod, wel een verbod op glas en wegwerpbekers; verbod op spuitbussen). Bovendien heb ik als gedeputeerde van Leefmilieu elk jaar sensibiliserende acties ondernomen naar de gemeenten toe in verband met plasticverpakkingen rond snoep, die uitgegooid wordt.

Ook is het best rioleringsroosters af te dekken en de veegmachines onmiddellijk na de stoet hun werk te laten doen. Zo kunnen de milieugevolgen van de Verloren Maandag stoet maximaal beperkt worden.

Maar verbodsregels mogen niet de regel worden bij carnaval: carnaval moet nog kunnen gevierd worden!
We moeten alles doen om ons leefmilieu verder te sparen en te redden, maar we gaan dit niet doen zelfs als we carnaval zouden afschaffen of in de praktijk door allerlei regeltjes onmogelijk zouden maken.
Geef mij dan maar de invoering van statiegeld, dat is veel beter voor het leefmilieu.

Alaaf Sint-Truiden!"