Cartoon: ‘Het was nog zo slecht niet’

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

‘Het was nog zo slecht niet’

“‘Het was nog zo slecht niet’ is een uitspraak, die wij als sp.a de laatste tijd meer en meer horen in Sint-Tuiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het gaat dan over het bestuur van de stad Sint-Truiden door sp.a tot eind vorig jaar.”

CD&V en Open Vld gingen alles veranderen en alles verbeteren.
Veranderd hebben ze tot nu toe een aantal zaken, niet omwille van de inhoud, wel  omdat het initiatieven waren van sp.a. Maar verbeterd zijn deze daarom niet.

Neem nu de augustuskermis 2013.

Voor sp.a blijft het kermis- en marktgebeuren (de carnaval- en de augustuskermis en de wijkkermissen; de zaterdag- en de rommelmarkt) een belangrijk (economisch) gebeuren voor de stad Sint-Truiden.
Het is een traditioneel evenement dat veel volk naar Sint-Truiden brengt.
CD&V en Open Vld, die altijd veel kritiek hadden op het  beleid van de sp.a-schepenen, zoals in dit geval op Filip Moers, hebben nu voor de recente augustuskermis het omkaderend programma gewoon overgenomen (folder met kortingsbonnen voor de attracties; kermisreceptie voor foorreizigers; officiële opening met kinderen, die gratis op een aantal attracties mochten; traditioneel vuurwerk; kermis dag voor personen met een handicap; de ‘EUR-dag’).

Alleen waren er heel wat gebreken in de organisatie met talrijke klachten tot gevolg vanwege de foorreizigers en de (groot) ouders en hun kinderen. Het beste voorbeeld was de officiële opening op vrijdag 23 augustus 2013: een echte chaos.
Geen of slechte afspraken met de foorreizigers, zodat sommige attracties niet open of zeker niet gratis waren, slechte communicatie over welke kinderen op de attracties mochten,
geen eenvormige manier om aan te duiden welke attracties kinderen al aangedaan hadden of niet (met stift aanduiden op de arm!), etc.
“Bij ons was dat sluitend georganiseerd met voorgedrukte kaartjes waar alle attracties op vermeld stonden zodat ze aangekruist werden na bezoek”, zegt sp.a-fractieleider Filip Moers.
“En het beste bewijs dat CD&V en Open Vld het anders en beter zouden doen, is de hieronder afgedrukte brief, waarin ze spreken over ‘omslachtige en ouderwetse procedure’ van het vorige beleid.
Omwille van de gecreëerde chaos is enkele dagen nadien het probleem besproken met de foorkramers en werd beslist om volgend jaar opnieuw de ‘omslachtige en ouderwetse kaart’ in te voeren.
De traditionele receptie met de foorkramers en de serviceclubs als sponsors voor de dag voor de andersvaliden werd plots van 20.00 uur naar 17.00 uur vervroegd omdat de bevoegde schepen blijkbaar een etentje had die avond.
Resultaat: weinig foorreizigers en niemand van de serviceclubs aanwezig.

Van dit alles echter niets in de lokale media, want alles was perfect verlopen…
Zie sp.a Sint-Truiden heeft een eigen digitale nieuwsbrief! van 02-09-2013 op deze website.

En dan de geruchten?
Wat gaat er gebeuren met de kermis in de toekomst?
Gaat de carnaval kermis herschikt worden en/of beperkt zijn tot één weekend?
Wie zal nog een standplaats krijgen en wie niet?
Waar zullen de (woon)wagens moeten geparkeerd worden als de sporthal op de veemarkt gebouwd zal worden?
Waarom is er nog geen uitvoering gegeven aan de fameuze ‘Marktnota’ die door de meerderheid (CD&V en Open Vld) op de gemeenteraad van maandag 25 februari 2013 werd goedgekeurd waarbij alle markt- en foorkramers hun standplaats zou worden opgezegd? 
Het zijn allemaal vragen waar de foorreizigers en de marktkramers eindelijk een duidelijk antwoord mogen op krijgen, zeker omdat de door ons in het leven geroepen kermis- en marktcommissies nauwelijks of niet werken en er met een dubbele agenda wordt gewerkt”, zeggen Ludwig Vandenhove en Filip Moers.

“Inderdaad, het was nog zo slecht niet.”, besluit Ludwig Vandenhove.
“Het einde van het jaar nadert, zodat we een bilan kunnen opmaken van één jaar CD&V/Open Vld.
En wat zal blijken? Dat ze heel wat ‘slechte zaken’ van sp.a overgenomen hebben.”

Hierbij vindt u de brief, die werd verspreid onder de kinderen die deelgenomen hebben aan het vrijetijdsaanbod 2013 van de stad Sint-Truiden.

Zie ook Zomerkermis Sint -Truiden 2012 van 27-08-2012, 2 maanden in de oppositie... van 05-03-2013 en  Wat moet nog allemaal wijken? van 22-05-2013 op deze website.