Cartoon: Begrijpen wie kan…

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Begrijpen wie kan…

“De CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden investeert geld in windmolens buiten de eigen gemeente, maar doet er alles aan om windmolens op het eigen grondgebied tegen te houden”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Begrijpen wie kan…”

Waar blijft, na overleg met de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) en de bevolking, een eigen windplan als onderdeel van een visie op termijn rond duurzame energie?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

“Tijdens de gemeenteraad van maandag 22 juni 2015 heeft de CD&V-Open Vld-meerderheid (sp.a stemde tegen) beslist toe te treden tot de coöperatieve vennootschap Greensky, die onder andere windmolens bouwt langs de E40 autostrade Brussel-Luik in de nabijheid van het ‘HST-tracé’ , in Gingelom en in een aantal Waalse gemeenten (Lincent, Orp-Jauche en Hannuit).
De taak van een gemeentebestuur is te zorgen een voor een goede dienstverlening  voor de burger en hier in ruil zo weinig mogelijk belastinggeld voor te vragen.
De taak van een gemeentebestuur is niet om belastinggeld te investeren in risicovolle projecten.
Je speelt niet met belastinggeld: je kan ermee winnen, maar ook mee verliezen.
Dat politici dat met hun eigen geld doen, is hun volste recht.
Of het nu gaat om windmolens in Wallonië, koffieplantages in Zuid-Amerika, activiteiten in Griekenland, etc.
Als sp.a zijn we consequent: we hebben sedert 2009, toen dat project voor het eerst ter sprake kwam in Sint-Truiden, altijd dezelfde houding aangenomen.

Ondertussen heeft de CD&V-Open Vld-meerderheid er alles aan gedaan, samen met enkele bewoners uit de buurt, om de geplande windmolens langs de N80/Nachtegaal tegen te houden. Het gaat hier nochtans over ‘een groene locatie’ op basis van de windatlas, die door de provincie Limburg is opgesteld. Het is met andere woorden één van de 2 meest ideale locaties in Sint-Truiden om windturbines te plaatsen.
Toen wij als sp.a nog deel uitmaakten van het college van burgemeester en schepenen in Sint-Truiden hebben wij, tegen CD&V en Open Vld in, positief advies voor de milieuvergunning gegeven. Nadien is de Limburgse deputatie, waar nochtans CD&V en Open Vld ook deel van uitmaken, mij gevolgd in de toekenning van een milieuvergunning.

Dit dossier toont nog maar eens aan, zoals in zovele andere aangelegenheden, dat het voor de huidige meerderheid in Sint-Truiden eerder draait om dienstbetoon dan om beleid.

De STAL heeft recent een brief geschreven naar het college van burgemeester  en schepenen om betrokken te worden bij het beleid qua duurzame energie in Sint-Truiden.
Dit lijkt mij een logische vraag.
Op woensdag 18 maart 2015 ben ik tijdens de algemene vergadering van de STAL in het jeugdcentrum ‘De Tochtgenoot’ (Trudobron 9) mijn visie gaan toelichten inzake de problematiek van de windturbines in het algemeen en in de stad Sint-Truiden in het bijzonder.

De bevolking van Sint-Truiden heeft ook recht op haar part duurzaamheid, klimaatneutraliteit, etc.”

 

Zie ook Eindelijk windmolens in Sint-Truiden! van 17-06-2015 en Komen er nooit windturbines in Sint-Truiden? van 13-04-2013 op deze website.