Cartoon: Bloedgevers Sint-Truiden naar nieuwe locatie

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


 

Bloedgevers Sint-Truiden naar nieuwe locatie!De bloedinzamelingen van het Rode Kruis in Sint-Truiden zullen voortaan plaatsvinden elke 1e dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.30 uur in het stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat 1032 in Sint-Truiden.

"Toen de heer Jos Ruymen van het Rode Kruis in Sint-Truiden ons contacteerde met de boodschap dat zij moesten verhuizen uit zaal ‘Kazelhof’, Kazelstraat 31 in Sint-Truiden hebben wij meteen naar een oplossing gezocht.
Het stadswerkhuis lijkt ons een geschikte oplossing om maandelijks het groot aantal donoren op te vangen.
Het stadswerkhuis is gemakkelijk bereikbaar en er is voldoende parking. Bovendien biedt deze accommodatie de mogelijkheid om aan de doneren na de bloedafname een drankje aan te bieden.
Kortom, de donoren kunnen er goed ontvangen worden.”, aldus schepen van stadswerkhuizen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

De bloedinzamelingen in Sint-Truiden kennen al een traditie van meer dan 60 jaar.
In de jaren ’50 werd er gestart in Sint-Truiden in de plaatselijke ziekenhuizen.
In 1965 werd een eigen bloedtransfusiedienst opgericht.

In de loop der jaren is de vraag naar bloed sterk gestegen en zijn de technieken voor de afname van bloed en het bewaren ervan sterkt geëvolueerd.
Daar elke bloedafname gepaard gaat met een reeks gespecialiseerde onderzoeken in de laboratoria om de veiligheid te waarborgen, drong een centralisatie zich op.
Momenteel wordt alles gecoördineerd vanuit het bloedtransfusiecentrum van Leuven en maandelijks komt er een ploeg vanuit Leuven naar Sint-Truiden om samen met vrijwilligers van de eigen afdeling de bloedgevers zo goed mogelijk op te vangen.
Door het steeds groeiend aantal donoren in Sint-Truiden moest het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo verlaten worden als inzamelplaats en werd er enkele jaren geleden verhuisd naar het Kazelhof.

Met het ter beschikking stellen van het stadsmagazijn zetten wij ons beleid, waarbij het stadsbestuur van Sint-Truiden actief het Rode Kruis ondersteunt, verder.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Zo is er het betalen van de huur van het vergader- en leslokaal op de Gorsemweg 41A, de tussenkomst in de aankoop van de ambulance en het stallen ervan in de brandweerkazerne, de jaarlijkse attentie voor de trouwe bloedgevers, de plaatsing van een aantal Autonome Externe Defibrillatoren (AED)-toestellen, waarbij het Rode Kruis de opleidingen verzorgt, de aanwezigheid van het Rode Kruis op heel wat stadsevenementen, de opleiding van jobstudenten in Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) en de ondersteuning bij de uitgave van het boek ’140 jaar Rode Kruis in Sint-Truiden’.

Zie onder andere de teksten ‘Sint-Truiden hartveilig!’ van 18 maart 2010 en ‘Rode Kruis Sint-Truiden bestaat 140 jaar’ van 14 oktober 2010 op deze website.

Tags: