Cartoon: buurthuis Progressieve Ecologische Samenwerking (PES) wordt Natuur.Huis!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

 

Buurthuis Progressieve Ecologische Samenwerking (PES) wordt Natuur.Huis!

In 1992 is Jef Thewis erin geslaagd met een aantal vrijwilligers om het buurthuis PES in Gelinden, een deelgemeente van Sint-Truiden, uit de grond te stampen.
Het was op dat ogenblik al een echte prestatie om zo’n zaal te bouwen met vrijwilligers, ook al bloeide het vrijwilligerswerk toen nog meer dan nu. Bovendien is vrijwilligerswerk één zaak, maar vrijwilligers vinden, die (alle) bouwtechnieken onder de knie hebben, is nog een andere zaak.

Ik herinner mij als jong politicus - alsof het gisteren was - dat wij PES, op vrijdag 30 oktober 1992, officieel openden.
Wat gaat de tijd toch snel!

Het was groot feest in Gelinden in het algemeen en zeker binnen de socialistische familie in het bijzonder.
Alle vrijwilligers, die meegewerkt hadden, legden in detail uit wat zij daar concreet gedaan hadden. Telkens als ze dat zegden, was het bijna alsof dat stuk van het gebouw dat zij gemaakt hadden een heus kunstwerk was.

Gedurende vele jaren hebben vrijwilligers eveneens gezorgd voor de uitbating van dit buurthuis.
Dankzij dit buurthuis, samen met de parochiezaal van Gelinden (zaal ‘Lindehof’), hebben er al die jaren heel wat activiteiten in deze deelgemeente van Sint-Truiden kunnen plaatsvinden. Bovendien was het voor de socialistische beweging in deze regio van Sint-Truiden in het algemeen en in Gelinden in het bijzonder een echte ontmoetingsplaats waar activiteiten konden plaatsvinden.

Ik weet dat ik, met mijn jaren politieke ervaring en meedraaien in de sp.a (toen nog sp), ondertussen al een ‘oude’ socialist geworden ben, maar ik blijf geloven dat de uitbouw van een beweging in het algemeen en een socialistische beweging in het bijzonder in een kleine(re) gemeenschap vaak samenhangt met het al dan niet beschikken over een eigen accommodatie of lokaal.
De socialisten in Gelinden, onder leiding van Jef Thewis, hebben dit duidelijk aangetoond.
Nu haalt de sp.a bij verkiezingen in Gelinden nog steeds één van de hoogste scores in Sint-Truiden.

Het gegeven dat de vzw PES ontstaan is vanuit de socialistische beweging, heeft nooit belet dat ook mensen met een andere politieke overtuiging de stap naar deze zaal hebben gezet. Integendeel, deze zaal is altijd een ontmoetingsplaats geweest voor iedereen van Gelinden en heeft voor een stuk de openheid van de sp.a mee bepaald en aangetoond. Ongetwijfeld is de figuur van Jef Thewis hierin ook zeer belangrijk.
Het is niet voor niets dat de zaal de naam Progressieve Ecologische Samenwerking heeft gekregen, omdat Jef Thewis symbool staat voor enerzijds het ecologisch en natuurgedachtengoed, anderzijds voor het socialistisch ideeëngoed.
Lang voordat het socialisme in Vlaanderen de ecologie en het milieu ontdekt had, was Jef Thewis daar op zijn niveau al mee bezig.
Ere wie ere toekomt!

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de natuur en de jacht. Ook hier heeft Jef Thewis een voortrekkersrol in gespeeld en speelt hij deze nog steeds.

Vanaf september 2008 heeft de vzw Aulenteer, een onderafdeling van Natuurpunt vzw, zijn intrek genomen in zaal PES. Dit is ook de reden waarom er een bijkomende, nieuwe benaming aan de zaal zal gegeven worden, meer bepaald Natuur.Huis.
Buiten het feit dat Aulenteer hier zijn vergaderingen zal organiseren en een vast lokaal als uitvalsbasis heeft, is het de bedoeling om er specifieke activiteiten op te zetten.
Hierbij wordt gedacht aan tentoonstellingen, lezingen, informatieavonden en/of initiatieven rond natuur, jacht en de relaties tussen natuur en jacht, maar ook wandelingen in de nabijgelegen natuurgebieden Overbroek 1 en 2, etc. Tevens is het de bedoeling om een link te maken met de beschermde mergelgrotten in Overbroek.

Met het oog op deze inhoudelijke samenwerking zijn de algemene vergadering en de raad van beheer van de vzw verruimd met mensen vanuit Aulenteer en Natuurpunt. Deze hersamenstelling van de bestuursorganen van de vzw heeft dus meer dan een symbolische betekenis.
Enerzijds zullen de traditionele verenigingen van Gelinden er terecht blijven kunnen, anderzijds is het de bedoeling, zoals hoger reeds aangehaald, om vooral een aantal nieuwe initiatieven te ontwikkelen rond milieu, natuur, jacht, etc.

Heel de operatie heeft een structurele onderbouw vanuit de stad Sint-Truiden.
De gemeenteraad van Sint-Truiden heeft beslist om een jaarlijkse toelage toe te kennen aan de vzw Aulenteer, die als een huursubsidie moet dienen. Ook zijn een aantal vernieuwingswerken in de zaal mogelijk gemaakt dankzij een toelage van de stad Sint-Truiden van 36.300,00 EUR op basis van het subsidiereglement voor infrastructuur buurtaccommodaties.

Schepen
Els Sneijers/> zal dit jaar starten met een aantal zogeheten dorpsrestaurants. Zaal Natuur.Huis is hiervoor één van de mogelijke locaties.

Het ontmoetingscentrum PES was indertijd al een uniek initiatief; deze operatie nu is dat zeker en zal ongetwijfeld de leefbaarheid in de deelgemeente Gelinden van Sint-Truiden nog meer ten goede komen!

De officiële (her)opening is voorzien in het weekend van 7 en 8 maart 2009.

Zie ook de tekst ‘Sociaal beleid...het moeten niet altijd gro(o)t(s)e projecten zijn!’ op deze website.

 

 

 

 

Tags: