Causerie rond mensenrechten in het Midden-Oosten

Op donderdag 7 november 2013 was mevrouw Maha Najjar, Human Resources (HR)-medewerker (HR Legal and Communication Manager) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), te gast in het Koninklijk Atheneum, Tichelrijlaan 1 in Sint-Truiden voor een causerie rond het Midden-Oosten met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten.

Het was een organisatie van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum in samenwerking met het Willemfonds, Uitstraling Permanente Vorming (UPV) vzw en Instelling Morele Dienstverlening (IMD) Limburg.

Voorzitter van de Vriendenkring Ludwig Vandenhove ging op het einde van de causerie, na de provincieraadszitting, even langs om mevrouw Maha Najjar te bedanken.

Zie ook Toni Coppers van 20-05-2011 en Het Atheneeke van 15-07-2013 op deze website.