CD&V Sint-Truiden onthoudt zich bij de stemming over politiebegroting 2012!

De vertegenwoordigers van CD&V Sint-Truiden hebben zich tijdens de politieraad van woensdag 7 december 2011 onthouden bij de stemming over de politiebegroting 2012.

“Onbegrijpelijk.”, zegt
Ludwig Vandenhove, voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken.

“Nog maar eens een bewijs dat CD&V Sint-Truiden soms in de coalitie zit en soms niet, afhankelijk van het feit of ze denken dat het hen politiek goed uitkomt.
Voor het overige werd de politiebegroting goedgekeurd, ook door de mandatarissen van CD&V Nieuwerkerken.” 
 

 

“CD&V doet er blijkbaar alles aan om wat goed werkt in de stad Sint-Truiden trachten lam te leggen. De voorbije jaren hebben ze dat al gedaan in het stadsbestuur, nu proberen ze ‘die ziekte’ blijkbaar over te brengen op de lokale politie.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

Nochtans is hier geen enkele reden toe: 
- de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft een voorbeeldzone in België en Vlaanderen.
Het volstaat om te kijken naar de talrijke goede praktijken, die voormalig zonechef Philip Pirard overneemt in de politiezone Hasselt - Zonhoven - Diepenbeek;
- de begroting 2012 daalt zelfs ten opzichte van deze van 2011 en blijft daarmee binnen het financieel meerjarenplan ondanks een aantal maatregelen, waar wij zelf geen vat op hebben, zoals de indexering van lonen en wedden en de verhoging van de stijging van de patronale lasten voor de pensioenen van het personeel met 1,5%;
- in de begroting 2012 worden een aantal bevorderingen en/of aanwervingen in de tijd verschoven en worden de werkingskosten teruggeschroefd met 3, 55% hetgeen bewijst dat wij wel degelijk rekening houden met de moeilijke financiële situatie van de gemeenten Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden en we moedige beslissingen durven nemen.

 

Het argument voor de CD&V om tegen te stemmen, was dat de begroting 2012 van de stad Sint-Truiden nog niet goedgekeurd is.

“Wat een drogreden: dit is nog geen enkele keer het geval geweest sinds het ontstaan van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in 2002.”, zegt
Ludwig Vandenhove. Bovendien is het als schepen van begroting (sinds vorig jaar) uitdrukkelijk mijn intentie om de begroting opnieuw in januari op de gemeenteraad te brengen zoals tijdens de paarse beleidsperiode van 1995 tot en met 2006.

Onder schepen Roland Duchatelet was het steeds later.

“Hoe je het draait of keert: met deze onthouding trekt de CD&V de kwaliteit van de werking, dus ook van het politiepersoneel van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in twijfel.”, besluit een ontgoochelde
Ludwig Vandenhove.

 

 

Hierover is een artikel verschenen in Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws van vrijdag 9 december 2011.