Claude Van de Voorde in de Academiezaal

Op donderdag 18 oktober 2012 was generaal-majoor vlieger Claude Van de Voorde, commandant van de Luchtcomponent, te gast in de academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden.

Deze informatieavond kaderde in de ‘Militaire Academie’ - reeds aan de 5e editie toe - , een organisatie van het Comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS) en de stad Sint-Truiden.
De ‘Militaire Academie’ is een variante van de politieacademie, waarbij sprekers worden uitgenodigd, die actief zijn rond defensie en/of internationale politiek.

Claude Van de Voorde sprak in zijn bekende stijl - begrijpelijk, menselijk, met praktische voorbeelden en met heel wat anekdotes - over ‘De Luchtmacht anno 2012, en toekomst’. Hij had het onder andere over de buitenlandse missies in Afghanistan en Libië, de verschillende types vliegtuigen en helikopters, die de Belgische luchtmacht heeft en hun inzetbaarheid en/of samenwerking in Europees en/of internationaal verband.
De Belgische luchtmacht is een kleine, trouwe bondgenoot, die internationaal aanzien geniet, vooral omdat de piloten erg professioneel bezig zijn en de ‘rules of engagement’ (de inzetregels) zeer minutieus respecteren en in alle omstandigheden burgers proberen te sparen.
Claude Van de Voorde heeft hiervan enkele zeer concrete voorbeelden gegeven.

“Militairen moeten de politiek adviseren en uitvoeren wat de politiek beslist.”, is één van de bekende statements van de commandant van de Luchtcomponent.
“Binnen een steeds beperkter wordend budget moeten we als militairen hetzelfde of zelfs nog beter of meer proberen te doen.”, aldus Claude Van de Voorde.
“We zijn goed bezig, maar we moeten dat (nog) meer aan de publieke opinie verkopen.
Opendeurdagen, activiteiten, initiatieven naar het brede publiek toe, etc. moeten nog veel meer gebeuren.
De stad Sint-Truiden en BMS zijn daar goede voorbeelden van.”

“Bij de uitéénzetting over Afghanistan, in het bijzonder over Kandahar, moest ik terugdenken aan mijn missie in 2008 naar Afghanistan als toenmalig voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, initiatiefnemer van de politie- en de militaire academie.
Zie onder andere de tekst ‘Afghanistan zien… en dan!?’ van 31 oktober 2008 op deze website.

“Het leger zal sociaal zijn of zal niet zijn.”, is één van mijn bekende uitspraken.
“Het is een visie, die generaal-majoor vlieger Claude van de Voorde volledig deelt”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.   
Zie onder andere de tekst ‘Het leger zal sociaal zijn of zal niet zijn’ van 1 december 2010 op deze website.

Zie onder andere ook de teksten ‘3e Militaire Academie groot succes!’ van 27 maart 2009 en ‘Pedofilie’ van 13 oktober 2012 op deze website.