Commerciële rustoorden aan banden leggen

De VOORUIT-studiedienst heeft een doorlichting gemaakt van de financiële situatie van een aantal commerciële groepen, die actief zijn in de woonzorgsector in Vlaanderen.

“Het blijkt dat een aantal commerciële woonzorgcentra zwaar in de schulden zitten. Bovendien worden interne transfers opgezet om winst en kapitaal uit de individuele voorzieningen te halen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Onaanvaardbaar voor VOORUIT: winst maken en zelfs frauderen op kap van ouderen.

Samen met de collega’s Hannelore Goeman, Freya Van den Bossche, Conner Rousseau, Hannes Anaf en Kurt De Loor heb ik een resolutie ingediend omtrent deze materie. Wij vragen onder andere de aanstelling van een crisismanager en een versterking van de financiële inspectie. Ook dringen wij aan de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de zorg te garanderen voor alle bewoners van woonzorgcentra, assistentiewoningen en andere erkende zorgvoorzieningen.

De spoedbehandeling van deze resolutie werd weggestemd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 8 februari 2023. (1)
Ze zal nu verder behandeld worden in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. “

Hieronder vindt u de resolutie.