Conferentie Diefstal in Woningen

Op vrijdag 1 juni 2012 vond in het provinciehuis in Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 een veiligheidsconferentie Diefstal in Woningen (DIW) plaats.

Organisatoren waren de provinciebesturen van Antwerpen en Limburg, het parket-generaal van Antwerpen en de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

 

“In niet minder dan 3 werkgroepen waren er sprekers gevraagd vanuit de politiezone Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken: 
-  in werkgroep 7 (Diefstal preventie, burgers en DIW) preventieambtenaar Kristien Vanderhoeven;
- in werkgroep 10 (Horen, zien, spreken en werken) Christa Poosen,  commissaris van politie -diensthoofd basispolitiezorg - kwaliteitsofficier;
- in werkgroep 9 (Zichtbaar & voelbaar DIW - beleid) ikzelf.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en -raad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Het is opnieuw een vorm van waardering voor de goede werking van onze politiezone, ook op het vlak van preventie en aanpak van woninginbraken.

 

 

In het begeleidend boek ‘Diefstal in woningen’(*) hebben preventieambtenaar Kristien Vanderhoeven, adviseur Alexander van Liempt, korpschef a.i. Johan Gielen en burgemeester Ludwig Vandenhove eveneens een bijdrage geschreven onder de titel ‘Hercosi (hercontactname met slachtoffers van inbraken) in het kader van de integrale aanpak van woninginbraken in de politiezone Sint-truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

(*)S. Christiaensen, A. Dormaels & S. Van Daele (eds.). “Diefstal in woningen. Bijdragen voor een geïntegreerde beheersing vanuit beleid, praktijk en wetenschap (Reeks Cahiers Integrale Veiligheid)” . Maklu-Uitgevers nv, Antwerpen, 2012, 325 p.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Resultaten vervolgonderzoek naar woninginbraken bekend’ van 4 juni 2012 op deze website.