"Cowboys horen niet thuis op het industrieterrein in Brustem!"

Dat zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de gebeurtenissen met een Fouga Magister tijdens het weekend van 8 en 9 augustus 2009.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft tijdens en na het weekend van 8 en 9 augustus 2009 veel meldingen en klachten ontvangen van burgers van gans Sint-Truiden.
De reden was de vliegactiviteit van een Fouga Magister op het vliegveld van Brustem.
Deze Fouga Magister veroorzaakte niet alleen lawaaioverlast, maar door zijn acrobatenactiviteiten werden verschillende burgers ongerust.

 

 

 

 

“Naar aanleiding van deze feiten heb ik de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken opdracht gegeven een onderzoek in te stellen.
Het vliegtuig bleek eigendom van een persoon in Frankrijk.
De activiteiten van het vliegtuig werden nergens aangekondigd, ook niet in het vliegregister. Daarom werd er ook een proces-verbaal opgesteld tegen de uitbater van Limburg Regional Airport. De exploitant van de vliegbasis wordt tevens schriftelijk op de hoogte gebracht dat dergelijke activiteiten niet toegelaten zijn, conform de afgeleverde vergunningen en wegens de verstoring van de openbare orde en rust.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

Frappant in dit verband is eveneens dat de uitbater, toen hij hieromtrent gecontacteerd werd door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zei dat het over een activiteit ging, georganiseerd door de militaire basis van Beauvechain/Bevekom.
Uiteindelijk blijkt dit helemaal niet het geval te zijn, zelfs in die mate dat de uitbater in diverse media langs de Fouga Magister poseerde met de aankondiging dat in de toekomst nog dergelijke vluchten zullen doorgaan en dat er zelfs luchtdopen met dit toestel zullen mogelijk zijn.

“Ernstig is anders.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“Cowboys horen voor mij niet thuis op het industrieterrein in Brustem.
Indien een dergelijk feit zich in de toekomst nog voordoet, zal ik niet aarzelen om de vliegactiviteit op de voormalige militaire basis te doen stopzetten.

De reactie van uitbater Marc Tuts is treffend., aldus
Ludwig Vandenhove.

“Hij zegt deze week de nodige documenten te zullen bezorgen, maar weet blijkbaar niet dat wettelijk vliegactiviteiten vooraf moeten geregistreerd worden. Bovendien trekt hij de inhoud van het opgestelde proces-verbaal in twijfel door te stellen dat hij niet verwezen heeft naar de militaire basis in Beauvechain/Bevekom.
En dat durft zich bedrijfsleider of ondernemer te noemen!

“De dag dat er iets gebeurt, zal ik door diezelfden, die nu vinden dat ik te snel optreed, erop gewezen worden dat ik mijn verantwoordelijkheid niet opgenomen heb als burgemeester. Consequentie kan je van die personen nu éénmaal niet verwachten., besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Klacht tegen vliegprotocol!’ op deze website.