Creatief project in ‘De Wijers’

Het is goed dat met een OPEN geest via workshops door (internationale) ontwerpers wordt gekeken naar Limburgse natuurgebieden, zoals naar het Vijverkerngebied ‘De Wijers’.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK).

De focus van de van de onderzoekers lag op het ruimtelijk optimaliseren van een aantal momenteel nog tegenstrijdige, maar op termijn complementaire functies in het Vijverkerngebied, zoals natuur, viskweek, recreatie, toerisme, integraal waterbeleid en mobiliteit. Bovendien kunnen dit soort projecten zorgen voor een betere afstemming tussen alle lopende initiatieven op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau om alzo te komen tot meer gezamenlijke actie.”

Op vrijdag 13 september 2013 werden de resultaten van de workshop voorgesteld in camping Heidestrand, Zwanenstraat 105 in Zonhoven.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij. Op zaterdag 7 september 2013 had hij ook al een werkbezoek gebracht aan het project.
Bekijk hier de uitzending van Dag Limburg (TVL) van 12 september 2013 over dit werkbezoek.

Samenwerking tussen alle partners en een nog betere en globale promotie van alle natuurgebieden en groene oases, die we in Limburg hebben, is een van de uitgangspunten van mijn beleid.”, aldus Ludwig Vandenhove.

We moeten groen en ‘natuurlijk’ Limburg als een geheel verkopen aan bezoekers en toeristen en zij zullen dan zelf wel uitmaken naar welke regio’s ze gaan. Dit was ook mijn motto als burgemeester van Sint-Truiden naar de middenstand en de horeca toe op het vlak van toerisme: het is de taak van de stad zoveel mogelijk toeristen aan te trekken, maar eens ze hier zijn is het aan de privé-zaken om te zorgen wie het meest aantrekkelijk is.

Het wordt tijd dat we eens in economische termen laten berekenen welke de meerwaarde is van al deze groen- en natuurgebieden, die wij in Limburg hebben. En voor diegenen, die het altijd maar hebben over de te hoge loonkost in België (en Limburg), zou de factor van een groen Limburg, net zoals een aantal andere (bijvoorbeeld energiekosten), mee in rekening moeten gebracht worden als het gaat over de vestiging van bedrijven.
Welke buitenlandse manager wil niet in zo een regio wonen?”.

Op woensdag 11 september 2013 was er in het kader van het project 3Water de bezoekersdag van Life+.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove ging er even langs.
“De Wijers, het ‘Land van 1001 vijvers’, herademt dankzij een uniek samenwerkingsproject tussen overheden en privé-eigenaars. Dat bleek duidelijk op de bezoekersdag, waarop meer dan 170 deelnemers de resultaten te zien kregen van het grootschalige natuurherstelproject 3Water.
De samenwerking tussen privé-eigenaars en overheden voor de realisatie van Europese topnatuur is niet alleen uniek in Vlaanderen, maar ook op Europees niveau.
Leden van de Europese commissie kwamen speciaal kijken, omdat dit project een Europees voorbeeldproject is.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Zie ook Natuurverenigingen moeten samenwerken van 05-07-2013, ‘Impressief Nieuwenhoven’ van 06-09-2013 en Aquadra-project: nog meer samenwerken! van 18-09-2013 op deze website.

Tags: