CV Nieuw Sint-Truiden krijgt huisbewaarder!

De Vlaamse regering kent in het kader van initiatieven in de lokale diensteneconomie een aantal projecten toe aan sociale huisvestingsmaatschappijen voor de functie van ‘huisbewaarder’.
De CV Nieuw Sint-Truiden (werkingsgebied Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden) is één van de geselecteerde projecten.

“Wij zijn bijzonder blij met de goedkeuring van dit project, waarbij sociale economie en sociale huisvesting hand in hand gaan.
Hoewel de beschrijving huisbewaarder eerder beperkend overkomt, willen wij hier een bredere invulling en een ruimer kader aan geven: het verbeteren van het samenleven in sociale woningbouwprojecten, het versterken van de sociale cohesie, het bevorderen van initiatieven ter bevordering van bewonersparticipatie, de betere (sociale) begeleiding van de huurders, etc.”, opperen voorzitter Hilde Cops-Visser en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

De erkenning gaat in vanaf 1 januari 2009 voor 4 jaar.
Naast de tewerkstelling van de huisbewaarder kan de CV Nieuw Sint-Truiden rekenen op de nodige omkaderingspremie voor de begeleiding en de sturing van deze werknemer.

 

 

“De goedkeuring van dit project moet het sociaal karakter van de CV Nieuw Sint-Truiden nog versterken.”, aldus Hilde Cops-Visser. “Bovendien zal er maximaal samengewerkt worden met andere instanties, zoals de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de preventiedienst van de stad Sint-Truiden, het project buurtbemiddeling en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.”

 

“Dit project kadert perfect in de visie van integrale veiligheid/leefbaarheid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden. Nu kunnen we immers ook specifieke aandacht besteden aan de buurten met sociale woningen en/of appartementen.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Terecht of onterecht voelen inwoners in sociale appartementen en/of woningen zich (vaak) benadeeld. Dit project moet er onder andere toe bijdragen dat dit gevoel weggenomen wordt.
De preventiedienst van de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden  - Gingelom - Nieuwerkerken hebben al nauw samengewerkt met de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden bij de omschrijving en de indiening van het project.
Er zal nu zo snel mogelijk een stuurgroep aan het werk gaan om dit project in nauwe samenwerking met de gemeenschapswachten en de wijkinspecteurs op het terrein concrete gestalte te geven.

 

 

 

 

“We zijn al een voorbeeld in België en Vlaanderen qua integrale veiligheid/leefbaarheid, we willen dat nu ook worden met een specifiek project in de sociale woonwijken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

De sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en de preventiedienst slaan ook de handen in elkaar om een globaal preventiebeleid qua diefstallen en inbraken in de betrokken buurten en wijken op punt te zetten.

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Sociale woningen, ja maar...!?’ op deze website.