De capaciteitsmonitor: hoe zit het in Limburg?

Sinds 2015 laat de Vlaamse regering om de drie jaar een capaciteitsmonitor voor het onderwijs opstellen.
De bedoeling is om de benodigde capaciteit te kunnen inschatten voor het lager en het secundair onderwijs. Met andere woorden, hoe verhouden vraag en aanbod zich ten opzichte van elkaar?

Uit de laatste capaciteitsmonitor voor de schoolperiode 2027-2028 komt een specifieke situatie voor Limburg naar voor: 16 000 plaatsen teveel voor het basisonderwijs, 2 000 plaatsen tekort voor het secundair onderwijs”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hoe reageert viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts hierop?
Komen er specifieke maatregelen voor het Limburgse onderwijslandschap?

Ik stelde een schriftelijke vraag aan minister Ben Weyts.
Hieronder vindt u de vraag en het antwoord.”