De gevangenis in Leopoldsburg komt er, nu de veiligheidscampus in Genk nog

Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) zit globaal op schema.
Dat bleek nog tijdens de laatste vergadering van de Taskforce op vrijdag 16 juni 2017.

"Maar er zijn nog een paar dossiers waar tot nu toe weinig aan gebeurd is", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Dat geldt vooral voor de federale dossiers, zoals de betere ontsluiting van Limburg via het spoor en de ontwikkeling van de veiligheidscampus in Genk.
De federale regering heeft op woensdagnacht 26 juli 2017 in hun zomerakkoord 600 miljoen euro uitgetrokken voor het masterplan gevangenissen. Dat betekent groen licht voor de bouw van de gevangenis in Leopoldsburg. Nu de veiligheidscampus in Genk nog." (1)

De provincie Limburg ijvert al een aantal jaren voor de verdere uitbouw van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).
Tijdens de vorige legislatuur werd 10 hectaren grond aangekocht in Zwartberg (Genk), aansluitend aan de brandweerschool, om een nieuw complex voor PLOT te realiseren.
In het meerjarenbeleidsplan 2014-2019 is (was) de uitbouw van een veiligheidscampus op de site Zwartberg voorzien. Het project is ook opgenomen in het SALK-uitvoeringsplan bij de federale initiatieven, gekoppeld aan een conceptstudie.
Deze conceptstudie is inmiddels uitgevoerd, maar zonder SALK-steun.
De stad Genk en de provincie Limburg hebben hiervoor de nodige financiële middelen samengebracht.

Tot nu toe heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon laten weten in enkele gesprekken dat hij eventueel met financiële middelen over de brug wil komen op basis van een concreet business model. Bovendien wordt er op dit ogenblik een oefening gemaakt, waarbij er naar meer complementariteit en/of specialisatie gestreefd wordt tussen de verschillende veiligheidsscholen.

Hij heeft ook al een aantal malen verwezen naar het concept, waarbij het veiligheidsonderwijs zou ingebed worden binnen de normale Vlaamse onderwijsstructuren. Maar dat is echt tijd winnen, want dat staat niet in het Vlaams regeerakkoord.

"Ik begrijp zeker de argumenten van de minister (samenwerking met de privé-sector en complementariteit), maar afspraken zijn afspraken.
Voor bepaalde technische of specifieke opleidingen kan ik daar inkomen, niet voor basisopleidingen.

Limburg verdient het niet om aan het lijntje gehouden te worden in dit dossier.
De werkgroep, die voorstellen moet doen over die complementariteit, blijft maar aan de gang.
Is het geen alibi om de basisopleidingen voor de provincies Antwerpen en Limburg te centraliseren in Campus Vesta van de provincie Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75 in Ranst)? Daarenboven vraag ik mij af of de inbreng van de privé-sector in veiligheidsscholen een realistische piste is.
Dat ze willen betalen voor opleidingen die ze daar volgen, kan ik inkomen, maar dat ze zelf gaan investeren in infrastructuur of uitrusting, daar heb ik mijn twijfels over. En voor mij blijft er eveneens het ideologisch argument: het is de overheid, die moet bepalen aan welke vereisten veiligheidsberoepen moeten voldoen, niet de privé. Als ik zie hoe de huidige federale regering de privatisering van  de veiligheid op het terrein doorvoert, hou ik mijn hart tevens vast voor het opleidingsgebeuren.

Voor mij is het dossier van de veiligheidscampus een dossier waar alle Limburgse politieke partijen (nog eens) aan hetzelfde zeel moeten trekken.

Inmiddels zitten wij als PLOT niet stil en gaan wij met de provinciale middelen gestadig verder met de infrastructurele en inhoudelijke uitbouw. Zo is onlangs de ontwerper voor de bouw van een nieuwe  multifunctionele oefenhal aangesteld en worden momenteel de expertisefuncties 'drones', 'reddingshonden' en 'rijvaardigheid, prioritair rijden en defensief rijden' ontwikkeld. Bovendien worden de dienstverlening aan scholen in de vorm van het aanbieden van educatieve veiligheidsbeleving en de oprichting van een veiligheidsbelevingscentrum  verder uitgewerkt en het onderzoek inzake reinigingsmethoden voor persoonlijke beschermingsmiddelen verdergezet.

Limburg heeft recht op die veiligheidscampus."

 

(1) Regering zet licht op groen voor bouw gevangenis Leopoldsburg begin 2019. www.tvl.be/nieuws, 26-07-2017.

Zie ook Wat met het veiligheidsonderwijs? van 28-07-2015 op deze website.