De integrale aanpak van woninginbraken in de politiezone Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken

Dit is de titel van een bijdrage van de hand van burgemeester Ludwig Vandenhove in Hanboek Politiediensten van uitgeverij Kluwer, aflevering 103, 263, september 2012.

Hieronder vindt u de conclusie van het artikel.

Deze tekst licht de integrale aanpak van de woninginbraken door de lokale politie Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden toe.
In deze benadering wordt het belang van een geïntegreerde preventie onderstreept. Voorts moet er een blijvende aandacht zijn voor de sensibilisering van de bevolking.
Dat houdt, samen met technopreventieve investeringen in de eigen woning, in dat de burger alert moet zijn voor signalen uit de omgeving en dat er altijd een beroep gedaan kan worden op de lokale politie bij verdachte situaties.
Er is voor de lokale politie Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken een wezenlijke rol weggelegd binnen het preventieve gedeelte in de vorm van preventieve patrouilles en gerichte (interzonale) acties.

Bij de vaststelling van een woninginbraak is een accurate registratie, uitgebreid buurtonderzoek en sporenonderzoek noodzakelijk. De politionele slachtofferbejegening is daarbij een wezenlijk onderdeel van de acties die uitgevoerd moeten worden samen met de eerste vaststellingen.

Uit eigen onderzoeken bij alle slachtoffers van woninginbraken blijkt het belang van een systematische hercontactname met de slachtoffers (hercosi) enkele weken tot maanden na de feiten.
Op basis van de onderzoeksresultaten werd het aanbod qua hercosi inmiddels verder ontwikkeld en verfijnd binnen de lokale politie Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken. Dankzij deze aanpak kan de lokale politie Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken mee een aantal woninginbraken (en andere feiten) ophelderen,1 iets wat voor de slachtoffers een enorm gevoel van rechtsherstel impliceert.

Naast alle lokale initiatieven, die er reeds zijn om een geïntegreerde aanpak van de woninginbraken te verzekeren, mogen de vervolgende autoriteiten niet achterblijven.
In dit kader zou het zeer wenselijk zijn om een operationeel stappenplan op parketniveau te ontwikkelen waarbij de rol en de input van alle partners in de strafrechtsketen ten volle in het licht worden gezet: van preventie via registratie en nazorg tot vervolging van de verdachten met een nazorg voor de slachtoffers als sluitstuk. Een burger, dus ook of zeker een slachtoffer van een inbraak, maakt immers geen onderscheid tussen de politiediensten en het gerechtelijk apparaat: het enige wat telt is, dat de daders gevonden en bestraft worden. Het systematisch informeren van de slachtoffers over de stand van het onderzoek zou hierbij eveneens zeer belangrijk zijn.

Het zou goed zijn dat er eens een grootschalig representatief onderzoek zou gebeuren voor heel Belgie¨ naar de gevolgen van woninginbraken, zodat er conclusies getrokken kunnen worden door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met het oog op bepaalde preventieve of navolgende acties.

In de politiezone Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken geloven wij in mensen voor het verzekeren van de veiligheid, dus ook wat betreft de geïntegreerde aanpak van woningdiefstallen. Natuurlijk moeten die politiemensen uitgerust worden met de meest efficiënte technische hulpmiddelen.

Meer informatie in verband met deze bijdrage vindt u op de website www.kluwer.be.

Zie onder andere de teksten ‘ Conferentie Diefstal in woningen’ van 7 juni 2012 en ‘Middagconferentie ‘Diefstal in woningen’ van 10 juli 2012 op deze website.