De interne staatshervorming en het personeelsbeleid van de provincie Limburg

Als gevolg van de interne staatshervorming binnen Vlaanderen mogen de provincies bepaalde taken niet meer uitvoeren en worden deze in de toekomst gedaan door Vlaanderen zelf en/of door gemeenten/steden.

“In principe zou dit geen gevolgen mogen hebben voor het aantal personeelsleden, omdat de bevoegdheden uitgeoefend blijven door een ander bestuurlijk niveau.
Het feit dat dit toch een impact heeft, bevestigt voor mij nog maar eens dat dit eerder een besparingsoperatie is vanuit Vlaanderen dan wel een inhoudelijke keuze.”, zegt Limburgs gedeputeerde voor personeelszaken Ludwig Vandenhove.

Voor Limburg is de impact van de interne staatshervorming (voorlopig) beperkt.
Het gaat om 4,15 fulltime equivalenten (FTE’s), die niet ontslagen worden.
Zij krijgen andere taken.
Deze functies worden gecompenseerd door de niet-vervanging van pensioneringen.

In tegenstelling tot heel wat andere openbare besturen is het personeelsbestand van de provincie Limburg de afgelopen jaren niet zo sterk gestegen.
Dit blijkt uit onderstaande cijfers.

Jaar

Aantal functies

2006

1173

2007

1189

2008

1187

2009

1209

2010

1161

2011

1162

2012

1173

2013

1179

“In principe zullen we deze legislatuur verder trachten van geen naakte ontslagen door te voeren.
De bedoeling is van 1 op 2 gepensioneerden blijven te vervangen.
In de huidige situatie komt dit erop neer dat 191 provinciepersoneelsleden binnen de huidige legislatuur (2012-2018) de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken.
Als de 1 op 2-regel wordt aangehouden, betekent dit dat 95 personeelsleden niet zullen vervangen worden.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Ondanks de financiële problemen, zullen we als overheden voldoende inventief moeten zijn.
We kunnen niet blijven doorgaan met lineaire besparingen op personeel omwille van het cijferfetisjisme van Europa.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Door deze aanpak worden vooral de zwakkeren op de arbeidsmarkt nog eens extra getroffen.
Wie sneuvelt bij de overheden? Juist, de niet- of lager gediplomeerden.
Dit kan een samenleving zich niet blijven veroorloven.”

Uit cijfers van SD Worx blijkt dat het verlies aan banen in de industrie niet langer gecompenseerd wordt door banen in de maatschappelijke dienstverlening. De groei in de quartaire sector is stilgevallen, ook lokale overheden worden namelijk gedwongen tot bezuinigingen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Op mijn voorstel besliste de deputatie op donderdag 22 augustus 2013 om weer 11 contracten van tijdelijke gesubsidieerde contractuelen om te zetten in contracten voor onbepaalde duur.
In juni 2013 werden reeds 7 tijdelijke gesubsidieerde contracten omgezet in contracten voor onbepaalde duur.
Als provinciebestuur vind ik het onze plicht om ook op deze manier de meest kwetsbare groep op onze arbeidsmarkt extra te ondersteunen.

Solidariteit is aan de orde, ook binnen de groep van de ambtenaren.

Het is gemakkelijk om ‘af te geven’ op ambtenaren, maar wie heeft geen ambtenaren in haar/zijn familie en/of in haar/zijn omgeving?”

Ook heeft de deputatie onlangs de aanwerving goedgekeurd van 10 personeelsleden in het kader van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)-instapstages (8 in Bokrijk, 1 in Z33 en 1 bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming - IDPB).
5 van deze personeelsleden zijn ondertussen in dienst, de anderen starten in september.
De stages zijn gericht op jongeren onder de 25 jaar zonder diploma middelbaar onderwijs die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB en al 6 maanden van de beroepsinschakelingstijd (de ‘wachttijd’) achter de rug hebben.

Zie onder andere De impact van de interne staatshervorming op provinciaal personeelsbestand. www.limburg-actueel.be, 23-08-2013. Voorlopig geen naakte ontslagen bij provincie. Het Nieuwsblad, 24-08-2013, p.31. Provincie wil naakte ontslagen vermijden. Het Laatste Nieuws, 24-08-2013, p.41. Provincie vervangt maar helft van gepensioneerden. Het Belang van Limburg, 24-08-2013, p.25.

Zie ook Echt iets doen aan de jongerenwerkloosheid! van 08-07-2013 op deze website.

 

 

 

 

 

 

Tags: