De nieuwe natuurkalender is er

De natuurkalender januari-juni 2016 is gepubliceerd.
Hierin wordt een overzicht gegeven van de wandelingen, cursussen en andere educatieve activiteiten, die de komende 6 maanden doorgaan in de Limburgse natuur.

De natuurkalender is een initiatief van de Limburgse Natuurgidsen, het Natuur InformatiePunt (NIP), het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk  (LIMNET) en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC).
Het volgende overzicht van de periode juli tot en met december 2016 verschijnt op 1 juli 2016 in dezelfde kalendervorm.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Wie een gratis exemplaar wenst, kan terecht bij Johan Geusens via johan.geusens@limburg.be of kan dit downloaden via de website www.pnc.be.

Zie ook LIMNET-contactdag van 27-11-2015 en Afsluitmoment educatieve gidsen Provinciaal Natuurcentrum (PNC) van 17-11-2015 op deze website.