'De preventieambtenaar in de rol van vertrouwenspersoon'

Rond dit thema organiseerde het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg (PVL) een infonamiddag op donderdag 27 april 2017 in de raadzaal van het Limburgse provinciehuis.
Er waren om en bij de 95 aanwezigen.

Gedeputeerde van Veiligheid en afgevaardigd voorzitter van het PVL Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Ludwig Vandenhove: "Van harte welkom in de raadzaal van het provinciehuis.

Morgen is het 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk', het is dus niet toevallig dat we nu deze informatienamiddag organiseren.
Morgen zullen wij om die reden symbolisch het jaarverslag 2016 van het PVL versturen.

Als provincie Limburg hebben wij via allerlei activiteiten er deze week een volledige Week voor Veiligheid en Gezondheid van gemaakt.
Na een evaluatie overwegen we om dit initiatief jaarlijks te herhalen.

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de psychosociale risico's op het werk heeft gevolgen voor heel wat betrokkenen, zoals de preventieadviseur, de vakbondsvertegenwoordigers, de arbeidsgeneesheer, etc.
In deze studienamiddag staan we voornamelijk stil bij de nieuwe rol van de interne preventieambtenaar veiligheid.

Sinds de wetswijziging van maandag 1 september 2014 kan de interne preventieadviseur de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon op zich nemen in organisaties waar geen interne vertrouwenspersoon werd aangesteld.

Naast een praktische toelichting over de huidige wetgeving zullen specifiek de opdrachten als vertrouwenspersoon van zowel de interne preventieadviseur veiligheid, als die van de psychosociale preventieadviseur in de kijker worden gezet. Daarnaast komen werkgevers en werknemers spreken over hun ervaringen met vertrouwenspersonen.

Ik wens u een leerrijke informatienamiddag toe."

 

Zie ook Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van 28-04-2017 en Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van 25-04-2017 op deze website.