De stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint -Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doen genoeg!

“Het kan niet dat een stad zoals Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken hun verantwoordelijkheid blijven opnemen op het vlak van de opvang van asielzoekers - zeker ten opzichte van heel wat andere gemeenten en steden - en dan nog maar altijd meer belast worden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Dit keer gaat het over de dienst sensibilisation, follow-up & return (Sefor), het nieuwe terugkeerproject van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), gefinancierd door het Europees Terugkeerfonds, die een hele procedure heeft uitgewerkt om personen en/of gezinnen, die uitgeprocedeerd zijn, te laten contacteren en ‘oppakken’ via de lokale politie Sint-Truiden om ze uiteindelijk over te dragen aan een gesloten centrum.

Binnen de 498 beschikbare plaatsen in het open asielcentrum van het Federaal Agentschap voor Asielzoekers (Fedasil) in Bevingen (Sint-Truiden) zullen er (maximum) 75 voorbehouden worden voor uitgeprocedeerden.
Tel hier nog de private woningen bij indien het federale niveau beslist om een actief opsporingsbeleid te gaan voeren naar uitgeprocedeerden.

Hoeveel capaciteit van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal hiervoor nodig zijn?
Blijkbaar is dat niet het probleem van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en de  Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).
Hoe wereldvreemd kunnen politici zijn, ook al zijn het pas gemeenteraadsverkiezingen geweest?

Voor mij is dit GEEN taak van de lokale politie, maar van de federale politie.
Wij hebben gedurende verschillende jaren (vanaf 1 januari 2008 tot en met 30 april 2011) beroep kunnen doen op één of twee inspecteurs via de reserve van de federale politie, die afgedeeld werden naar de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.  
Sinds mei vorig jaar is dat niet meer het geval.

Als burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vraag ik dat de federale overheid instaat voor deze taak van begeleiding en het wegbrengen van uitgeprocedeerden.
Zolang ik burgemeester ben - tot en met maandag 31 december 2012 - zal de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken geen enkele opdracht in deze zin uitvoeren.

Noch de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) en de Adviesraad Burgemeesters, noch de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn hierover geconsulteerd.

Binnen 2 maanden komt de kerst- en nieuwjaarsperiode er weer aan.
Politici van alle politieke overtuigingen zullen dan weer oproepen voor de opvang van daklozen, ook asielzoekers, maar ondertussen gebeurt er niets structureels.
De andere maanden van het jaar zijn ze bezig met allerlei argumenten te vinden waarom ze geen asielzoekers of zeker geen asielcentrum op hun grondgebied ‘wensen’.
Ik blijf pleiten voor een spreiding van asielzoekers over alle Belgische gemeenten en steden en voor een financiële, materiële en personele ondersteuning van die gemeenten en steden, zoals Sint-Truiden, die precies hun verantwoordelijkheid opnemen.

Ik ben benieuwd wat Open VLD Sint-Truiden vindt van deze operatie van Maggie De Block, ook Open VLD.
Herinner u hun persconferentie van maandag 1 oktober 2012 en het bijkomend punt op de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2012 in verband met het voorval met Afghaanse asielzoekers op zondag 30 september 2012 en het verband met de (on)veiligheid in Sint-Truiden (dat er helemaal niet is).

Hoe inconsequent en populistisch kan je zijn?
Zie onder andere de tekst ‘Is er een verband tussen internationale en lokale politiek?’ van 3 oktober 2012 op deze website.

Inmiddels stel ik vast dat een Open VLD staatssecretaris meer werk vraagt van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, terwijl dit juist een federale materie is.
Ik ga ervan uit dat Open VLD Sint-Truiden zal aankloppen bij hun staatssecretaris om de procedure te wijzigen.

Mijn vraag is duidelijk: ofwel voert de federale politie deze opdracht uit, ofwel krijgt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken extra manschappen via de reserve van de federale politie, die afgedeeld werden naar de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.”

Zie onder andere de teksten ‘Elke gemeente/stad moet gelijk behandeld worden!’ van 29 september 2011, ‘Elke regio moet gelijk behandeld worden!’ van 22 juni 2012 en ‘We doen alles wat we kunnen!’ van 31 augustus 2012 op deze website.

Hierover is op vrijdag 19 oktober een artikel verschenen in De Standaard, in Het Laatste Nieuws en in Het Nieuwsblad.