De Warmste Tafel

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

De Warmste Tafel

De vzw Trud'Or organiseert tijdens de traditionele kerstmarkt in Sint-Truiden 'De Warmste Tafel' (1).

Iedereen kan er van een maaltijd aan een prijs van 15 euro genieten, waarvan de opbrengst (gedeeltelijk?) naar drie goede doelen gaat: Passhuis vzw (2), de vzw Wiric (3) en Warm Sint-Truiden, een project van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-Sint-Truiden.

"Voor mij mag dat", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, "maar ik ben geen echte voorstander van dit soort projecten.
De zorg voor kansarmen, mensen, die niet dezelfde kansen krijgen en/of het moeilijk hebben in onze maatschappij moeten in een welvaartsmaatschappij, die de onze nog altijd is, structureel geholpen worden, niet door dit soort éénmalige acties. Zo wordt de overheid, die steeds meer bespaart op dit soort aangelegenheden, ontslaan van een sociale basistaak.
Er zijn heel wat andere dingen waar kan op bespaard worden zonder dat dit zulke nefaste gevolgen heeft voor de bevolking of zeker voor bepaalde doelgroepen.

Die structurele aanpak gebeurt dan precies te weinig in Sint-Truiden door de huidige bestuursmeerderheid. Zo is er nog altijd geen duidelijkheid wat er gaat gebeuren met het OCMW na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018; Het OCMW blijft nochtans de instantie bij uitstek om een sociaal doelgroepenbeleid te sturen en te voeren.

En dan is er de actie van de vzw Trud'Or, waarbij Truiense kinderen van 6 tot 12 jaar hun eigen spaarkaart (zeg maar klantenkaart) krijgen (4). 
Voor mij is dit kinderen precies aanzetten tot eerder onverantwoorde aankopen dan wel aanzetten tot sparen.

Eén zaak moeten we Open Vld durven toeschrijven in Sint-Truiden: op lokaal vlak voeren zij een echt neoliberaal beleid.
Wat denken de mensen van beweging.net van de CD&V daarvan in de coalitie? 

Gemeenten en steden zouden beter eens nadenken in deze tijden van klimaatopwarming om andere originele initiatieven in plaats van bijvoorbeeld een dure ijspiste te nemen in de kerst- en eindejaarperiode.
Nu is het bijna een opbod om het meeste energie te gebruiken.

Sint-Truiden is bijna een stad geworden waar alles enkel nog draait rond evenementen, liefst met bekende Vlaamse koppen bij.
Brood en spelen! Alleen de spelen nemen toe, het brood begint meer en meer te ontbreken.

Neen, dit (non-)beleid zouden wij als sp.a niet voeren. Daarom precies zijn we Socialisten!”

 

(1) Vier weken lang 'Warmste Tafel' op kerstmarkt. Het Belang van Limburg, 03-12-2016, p. 24.
(2) www.pashuis.be
(3) www.wiric.be
(4) Klantenkaart voor Truiense kinderen. Het Belang van Limburg, 07-12-2016, p. 5.

 

Zie ook Sint-Truiden: centrum van Haspengouw? van 30-11-2016 en Geen crisis voor Trud’Or! van 12-3-2013 op deze website.